Nye Distriktsrepresentanter

Vi har med dette gleden av å informere om følgende:

Ny DR for Agder/Telemark er Kjetil Kirkhus. Han tar over etter Ingrid Margrethe Bjåen, Ingrid fortsetter i styringsgruppa, det samme gjør Olav Schrøder. 

Ny DR for Trøndelag er Bjørn S. Smistad. I tillegg til Bjørn er det med en aktiv styringsgruppe. Disse blir presentert senere. Terje Bjugan, Eivind Grønli, Eva Solli, Ivar Ellingsen, Kari Ellingsen, Birgit Winsnes og Hans Korsgaten. 

Ny DR i Nordland er Mikkel Sinclair Lyngar. Vararepresentant er Vidar Nohr.

Ny DR i Troms og Finnmark er Stian Henriksen.

Representantskapsmøtet i Norsk Pointerklub besluttet at det skulle opprettes egen kontaktansvarlig for våre utenlandske medlemmer. DR i Øsfold, Ørjan Vassbotn, tar velvillig dette oppdraget. Det vil bli opprettet distrikt “Utland” på pointer.no hvor relevant informasjon publiseres. 

Kontaktinformasjon finnes på arkfane Hovedside/tillitsvalgte i NPK.

Vi ønsker alle lykke til med sine viktige oppgaver i pointerens tjeneste. Ytterlige presentasjon av DIstriktsrepresentantene vil publiseres under Distriktene og i Fuglehunden. 

Vi vil også benytte anledningen til å takke avtroppende Distriktsrepresentanter Ingrid Margrethe Bjåen, Snorre Nicolaisen, Inger Lill Løkås Pedersen og Terje Nordheim for sin flotte innsats for pointeren og Norsk Pointerklub. 

Per Dahle

Legg inn en kommentar

Siste kommentarer