Referat fra møte i avlsrådet 30.06.15

Tilstede: Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall: 

Ordstyrer: Terje
Referent: Terje

Sak 3/2015 Høringsresultat RAS

Høringsfristen for RAS-dokumentet gikk ut 15.juni og det er totalt innkommet 19 skriftlige innspill fra:

NKK v/Kim Bellamy, Terje Nordheim, Svein Stueland, Rune Hoholm, Roar Ødegård, Per Anton Berg, Hans Simensen,  Aslak Digernes, Dag Håvard Hansen,  Ole Frøland, Ole Ingebrigtsen, Frank Th.Karlsen, Sigurd Olaf Smedsplass, Rolf Inge Eidsvåg, Olav Schrøder, Kjell Dypvik, Inger Johanne Delphin, Halvard Toften og Per Ola Brekke

Samt telefoniske innspill fra:

Harald Jan Edvindsen, Frode Stenerud og Bjørn Smistad.

Innspillene ble diskutert og vurdert og noen mindre justeringer skal foretas før endelig dokument presenteres for ekstraordinært representantskapsmøte den 15.august 2015.

Det tas sikte på at endelig RAS versjon/saksdokumenter legges ut på hjemmesidene i uke. 28.

Referent
Terje Steinsund

Total
0
Shares

Siste kommentarer