Styrets spalte FH 4/15

LEDER FUGLEHUNDEN

Når dette skrives er det vår, båndtvang og mange pointereiere har startet forberedelsene til sommerens kommende pointertreff,  rundt omkring i landet.  Husk å hjelpe dere selv og våre tillitsvalgte med raskt å sende inn utstillingsresultater som oppnås.

Vi har vært gjennom et godt Representantskapsmøte, som har satt rammene for et nytt utviklende og samlende pointerår. Hederspremier for året 2014 ble utdelt og Ole Ivar Frømyr og Christer Wallerby ble tildelt NPK sitt gullmerke, for sine mangeårige innsats for pointeren og klubben.  Vi gratulerer! 

Vi takker Eva Solli, som forlater styret, for innsatsen og vi ønsker velkommen til Inger Lill Løkås Pedersen som nytt styremedlem og Thomas Eng som ny vararepresentant.  

Et hovedtema på RS i år var forslag til RAS – Rasespesifikk avlsstrategi  for NPK.    Styret og avlsråd har klare forhåpninger til denne.  For første gang har klubben utarbeidet en klar strategi som grunnlag for arbeidsrammer, prioriteringer og tiltak.  Vi håper denne vil bidra til forutsigbarhet og kontinuitet,  slik at gode og riktige utviklingsaktiviteter for norsk pointer og klubben, kan iverksettes og fullføres.  Det vil gi oss en mulighet til å tenke langsiktig, hvor aktiviteter lever utover valg og valgperioder.

RAS vil også drive fram behovet for å tilpasse og forbedre hundedatabasen på vår hjemmeside.  Denne skal inneholde mer informasjon på individnivå og forhåpentligvis bli et bedre hjelpemiddel for våre oppdrettere og valpekjøpere.  Vi går spennende tider i møte!

Selv om det er tidlig sommer er det nok mange av oss som retter et blikk mot høsten med jakt og jaktprøver.  I 2015 er det NPK som står som arrangør av NM Høyfjell på Kongsvold.  En ny prøvekomite er allerede godt i gang med dette arrangementet og vi håper også at våre pointere på resultatlistene vil markere hvem som er arrangør. 

God Sommer !

Terje Steinsund Styremedlem og leder avlsrådet

Total
0
Shares

Siste kommentarer