Referat fra møte i avlsrådet 07.03.15

Tilstede: Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall: 

Ordstyrer: Terje Referent: Terje

Sak 1/2015 Endring av pointercupen – Sak til RS

Denne saken er tidligere behandlet i avlsrådet den 10.desember.  Etter nye innspill har vi valgt å gjennomgå forholdene på nytt og vil foreslå at Representantskapsmøte vedtar følgende endringer i statuttene for pointercupen:

 1. Kåring av vinnere i voksne klasser
  Bakgrunn

  Det har vist seg mulig å oppnå at to eller flere hunder oppnår samme poengsum.  Sist i 2014 hvor det ble poenglikhet i skogcupen.
  Forslag til vedtak
  Ved poenglikhet skal 1.premier gå foran. Ved fortsatt likhet skal færrest starter innenfor den aktuelle  klasse gå foran.
 2. Poengberegning i unghundklasse
  Bakgrunn

  Slik poengberegningen foreligger i dag er det mulig for en ivrig prøvedeltager å vinne unghundcupen med bare 2 og 3 UK plasseringer.  For å sikre seg en vinner av unghundcupen som holder 1 UK nivå foreslår man å endre å poengberegningen.
  Forslag til vedtak
  Poeng for 1 UK endres fra 3 til 6 poeng.  2 UK endres fra 2 til 3 poeng og 3 UK forblir på 1 poeng.

Terje Steinsund Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer