Styrets spalte FH 3/15

Styret takker!

Det skjer mye positivt i Norsk Pointerklubb og fuglehund Norge.  I vintermånedene er vår nye og flotte Årbok produsert.  Denne har dere akkurat mottatt, og vi vet at dere studerer statistikker og resultatlister nitid.  Hvilke hunder skal brukes i avl, eller hvilken kennel skal min neste håpefulle komme fra.  Det er forventninger i luften.

På vinterprøvene har nok en gang pointeren gjort seg bemerket.  Når dette skrives er det bare timer til NM Vinter setter i gang på Andøya.  Vi holder alle tomlene for vårt lag.  I morgen sitter vi klistret foran PC-skjermen og følger spent med slipp for slipp.  Men moderne teknikk og sosiale medier er vi nesten til stede.

Apropos sosiale medier.  I januar fikk NPK endelig eiendomsretten til Facebook-gruppen NPK (Norsk Pointerklub).  Denne gruppen ble i sin tid opprettet av en kjekk ung mann, som uten betenkeligheter overlot ansvaret til NPK.  Vi tror det er viktig, og ønskelig blant våre medlemmer, at vi har mulighet til å lufte faglige problemstillinger, kunngjøre resultater og skaffe generell informasjon om pointeren og aktiviteter rundt denne.

Beklageligvis opplever vi overtramp.  Personangrep og usmakeligheter blir publisert.  Dette er ikke forenelig med god skikk og bruk.  Husk at det er mange som ser hva som skrives.  La oss i fellesskap sørge for at innholdet i vårt diskusjonsforum er med på å bidra til at vi fremmer pointeren og pointermiljøet i Norge.  La oss bidra gjennom positiv omtale av hverandre å snakke Pointeren frem og opp.  Dette er en god kanal for verving av medlemmer, men da må også innholdet friste – slik at flere ønsker å delta i dette flotte miljøet.  God gammeldags folkeskikk!

Raseutvalget, som består av medlemmer fra de 8 raseklubbene i FKF, har i vinter hatt mange saker på agendaen.  Raseutvalget (RU) har ansvaret for det kynologiske innenfor rasene.  Det betyr at vi i felleskap skal bidra på beste måte til at rasenes utvikling er sunn og i tråd med raseklubbenes retningslinjer.  Arbeidet omfatter alt fra utstilling og jaktprøver samt sørge for at hundenes evne til å utføre sitt arbeide ivaretas på beste måte.

Avlsrådet har i løpet av våren arbeidet med å ferdigstille forslag til Rasespesifikk Avlsstrategi for NPK.  Denne skal behandles og forhåpentligvis vedtas av Representantskapsmøtet nå i mai.  Vi har forhåpninger til at denne kan skal være et strategisk handlingsdokument for klubben de kommende år og legge til rette for en fortsatt utvikling av rasen vår.

Over det meste av landet har også våren gjort sitt inntog.  Med våren kommer også det årlige Representantskapsmøtet i NPK.  Dette ble avholdt i helgen.  La oss alle ønske det nye styret lykke til med de viktige oppgavene med å lede vår alles kjære Norsk Pointerklub det kommende året.  Det er mange oppgaver, men heldigvis også mange dyktige pointerentusiaster som vil bidra med å utføre disse og sørge for at pointergleden er i fokus.

Med vennlig hilsen styret

PER DAHLE
Leder NPK

Total
0
Shares

Siste kommentarer