Referat fra styremøte 28.04.15

logo

Norsk Pointerklub

Styremøte Referat fra styremøte 28.04.2015, kl. 19:00
Tilstede: Alle

Referat

Sak 12/15. Innkommende post. Ann-Karin
 
– Fra Eva Pedersen NKK den 14.04.  Jakt og fiske minner om kåring av Årets Jakthund.
Vedtak: Tatt til etterretning.
 
– Fra NKK den 15.04. Bidrag til NKKs årsberetning.
Vedtak: Tatt til etterretning.
 
Sak 13/15. Status Ordinært Representantskapsmøte. Per Dahle
Alle saker er lagt ut og finnes på nett.

Sak 14/15 Rasespesifikk avlsstrategi/RAS. Terje Steinsund
– Avlsrådet presenterer dokumentene på lørdag for Distriktsrepresentantene. Avlsrådet er åpen for forslag og innspill til dokumentet. Dokumentet legges det ut på pointer.no for at medlemmene kan komme med innspill. Under DR-møtet vil det bli varslet om et ekstraordinært representantskapsmøte, som vil bli avholdt noen uker etter ordinært representantskapsmøte pr. tlf. Dette for endelig beslutning.
 
Terje Steinsund og avlsrådet har gjort en flott jobb med RAS, og det er mange positive tilbakemeldinger.
 
Sak 15/15 Pointecup
– Det er ønskelig med en avklaring i Pointercup for å kunne skille på nummer 1 og 2 i cupen.
– I unghundcupen bør en 1. UK gi bedre uttelling på poengstatistikken.
– I forhold til RAS kan det være gunstig å ha en høyere poengvektlegging for høyfjell høst enn vinter. Eventuelt skille de i en høstcup og en vintercup
 
Sak 16/15 Arrangement
 
– Arrangementet er under kontroll. Deltakerliste er oversendt Garder.
Ann-Karin sender ut mail til de som har oppgaver og lager en sjekkliste til styret.
 
 Sak 17/15 Deltagelse Oslo/Akershus (O/A)
Det er kommet forespørsel om deltagelse fra O/A med personer utover Distriktsrepresentant under møte og middagen på lørdag.
Vedtak: Styret besluttet at deltagere utover DR er innvilget. Disse får observatørstatus uten talerett. Kostnader dekkes av O/A. Per tar kontakt med DR for informasjon.
 

Sak 18/15 Sponsorpolicy. Terje Bjugan
 Dokument er tidligere sendt ut.
 Vedtak: Enstemmig vedtatt.
 
Sak 19/15 Styreinstruks. Terje Bjugan
Vedtak: Behandling utsatt til nytt styre er konstituert.

Sak 20/15 Bemanning. Per Dahle
 
NY- prøveledelse
– Ellen B. Dobloug – prøveleder
– Terje Bjugan – dommeransvarlig
– Inger- Lill Løkås Pedersen – prøvesekretær
– Inger Margrethe Bjåen – prøvesekretær
 
Web-ansvarlig:
Inger Johanne Bergseng er ny web-ansvarlig. Styret takker Jim-Tore Klingenberg og Ole Ingebrigtsen som har gjort en flott jobb med vedlikehold og publisering av artikler på nettsiden til NPK.
 
NPK «markedsavdeling»
Det er behov for flere ressurser som kan være behjelpelig med å skrive artikler, utarbeide NPKs kalender, fotokonkurranse, Årbok, Fuglehunden, pointer.no, Facebook etc. Eva Bente Lindseth leder denne gruppen.

Sak 21/15 Organisasjonsplan. Per Dahle
 
Dette arbeidet er godt i gang. I tillegg har det dukket opp et par eksemplarer av Tillitsvalgt- permene, en i O/A og en som Per har klart å spore opp. Disse har vært fraværende i mange år. Dette var et godt gjennomarbeidet driftshåndbok. Daværende sekretær i pointerklubben, advokat Trine Melheim ledet arbeidet med utarbeidelsen.
Per lager en presentasjon av dokumentet og legger dette fram på Distriktsamlingen. Det er ønskelig å nedsette en gruppe av DR’er og styret som reviderer denne og vi vil forsøke å få til en nettversjon.
 
 
Sak 22/15 Eventuelt
 
– Distrikt Nordland- DR ønsker å trekke seg. Styret tilrettelegger for nytt valg, det foreligger forslag på en kandidat, som må få en henvendelse før valg kan gjennomføres. Dette vil tre i kraft etter ordinært representantskapsmøte.
 
– Utenlandske medlemmer bør få en “utenlandskontakt” hvor de kan henvende seg med resultater, innsendelse av prøvekritikker, m.m. Konklusjon på RS.
 
– Vår rasespesial under EDS er avlyst. Saken er oversendt FKF, der vi ikke har hørt noe.
 
– Nordisk Pointermatch (NPM) – der har det vært telefonmøter.  NPM vil bli avholdt 5.oktober15 på Sør Jylland/Schankenborg Slott, på marker med god bestand av vill rapphøns og fasan. Det blir avholdt markprøver lørdag og søndag som det er mulig å delta på,  i tillegg til Nordisk Pointermatch. Det er nye tanker rundt prøvereglementet, det er bedt om at dette blir sendt styret skriftlig for nærmer gjennomgang.
 
– Lotteriet – Eva sluttfører årets lotteri, og selv om hun trer ut av styret er hun ønsket som lotteriansvarlig i mange år framover. Noe hun ikke svarte helt på 

Referent  Ann-Karin Lindberg

Total
0
Shares

Siste kommentarer