Valgkomiteens forslag 2015

Leder: Per Dahle 2 år

Nestleder: Robert Gill 1 år

Styremedlem: Terje Steinsund Ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem: Terje Natland Ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem: Inger­Lill Løkås Pedersen (2år)

Vararepresentant: Thomas Engh (1 år)

Vararepresentant: Terje Bjugan (1 år)

Revisor: Inger Johanne Bergseng

Vara revisor: Marianne Sagstad

Valgkomite 2015:

Leder: Ola Thingelstad Ikke på valg (1 år igjen)

Medlem: Ingun Raastad Ikke på valg (2 år igjen)

Medlem : Arild skeivik 3 år

Varamedlem: Eva Solli )

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Per Ola Brekke, Ingun Råstad, Ola Tingelstad

Total
0
Shares

Siste kommentarer