Informasjon fra valgkomiteen

Valgkomiteen arbeider med og finne aktuelle kandidater til de enkelte verv i Norsk Pointerklub.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg.
“Forslag til verv fremmes gjennom valgkomiteen” jf§5-1 NPK lovverk.

Foreslåtte kandidater må være valgkomiteen i hende innen 04.04.15
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.
Styret har bestått av følgende personer i 2014, med anførsel bak som viser om de er på valg eller ikke:

Leder                  : Fungerende, Per Dahle     på valg                                              
Nestleder            : Ledig                                 på valg
Styremedlem       : Terje Steinsund                ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem       : Terje Natland                   ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem       : Robert Gill                        på valg (2år)
Vararepresentant : Eva Solli                           på valg (1 år)
Vararepresentant : Terje Bjugan                     på valg (1 år)

Revisor                : Inger Johanne Bergseng   på valg
Vara revisor         : Marianne Sagstad             på valg               

Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen:
Leder                   : Per Ola Brekke                 ikke på valg. Går av som leder da han har sittet i 3 år. (Mail: pbrekke@dresser-rand.com ) mob 92417672
Medlem               : Ola Thingelstad                 ikke på valg ( 1 år) (Mail:     ola.thingelstad@opak.no
Medlem               : Ingun Raastad                  ikke på valg (2 år ) (ingun_raastad@hotmail.com)
Medlem               : Ny                                     på valg

Varamedlem       : Bjørn Smistad                   på valg

Med Vennlig hilsen
valgkomiteen

Total
0
Shares

Siste kommentarer