Referat fra møte i avlsrådet 10.12.14

Tilstede: Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall: 
Ordstyrer: Terje Referent: Terje

Sak 17/14 Kåring av årets hunder – prosedyrer

Leder orienterte fra arbeidet med å kåre årets hunder for 2014.  Det er noe uklart hvilke kåringer som avlsrådet har ansvar for og hvilke kåringer som er styrets ansvar.  Kåringer som utelukkende baserer seg på pointercupen er forholdsvis greie, men kåring av årets hund og framtidig kåringer av årets utstillingshund fremstår som et arbeidsmessig puslespill å få på plass.   Avlsrådet ber som styrets bekreftelse på at følgende kåringer er tillagt avlsrådets ansvar:

• Årets hunder
• Årets unghunder basert på pointercupen
• Vinnere av pointercupen, høyfjell, lavland og skog
• Årets utstillingshund
• Kennel Oksbys vandrepokal
• Wassbergprisen
• Delphinprisen

Og følgende kåringer er styrets ansvar:

• Skade-prisen
• Margrethe begeret
• Andre?

Videre foreslår avlsrådet overfor styret/RS at prosedyrer ved kåring av årets hund, Oksbys vandrepokal, Årets utstillingshund og Wassbergprisen endres til at det via klubbens hjemmeside settes en siste dato for eiernes nominering av aktuelle hunder ( m/resultater) til de nevnte kåringer.  Vinnerne utpekes så blant de nominerte hunder.

Sak 18/14 Kåring av årets hunder – statutter

Erfaring de siste år fra kåring av årets hunder gjør at avlsrådet foreslår overfor styret/RS at statutter endres i henhold til følgende.

Kåring av hunder i voksen klasse

Ved poenglikhet skal antall 1. Premier gå foran.  Ved fortsatt likhet skal færrest starter innenfor den aktuelle klasse gå foran. 

Unghundcupen

Poeng for 1 UK endres fra 3 til 6 poeng. 2 UK endres fra 2 til 3 poeng og 3 UK forblir på 1 poeng.

Høyfjellcupen

Avlsrådet mener at høyfjellcupen må skille sterkere mellom resultater oppnådd på høst kontra vinter.  Enten at man deler i en høst og en vintercup, eller at man gir høstpoeng en høyere faktor enn vinterpoeng,- eks. 1,5.

Sak 19/14 Delphinprisen 2014  

Aktuelle kandidater ble diskutert og Thomas tar diskusjonen videre med Inger Johanne Delphin

Sak 20/14 Wassbergprisen 2014

Aktuelle kandidater ble diskutert og Terje foretar en kvalitetssikring blant de aktuelle.

Sak 21/15 RAS

Videre framdrift i RAS nå en presentasjon av arbeidet for alle DGer på telefonmøte i regi av styret den 15.12.14.  Videre planlegges det gjennomført 1 eller 2 spørreundersøkelser til referansegruppen basert på beslutninger fattet i arbeidsmøte på Gardermoen 15.-16.11.14.

Det legges opp til en avsluttende arbeidssekvens under første dag på RS 2015, med påfølgende vedtak av plan på møte

Terje Steinsund Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer