Referat fra styremøte 17.11.14

logo

Norsk Pointerklub

Styremøte 17.11.2014, kl. 19:00
Tilstede: Per Dahle, Terje Steinsund, Terje Natland, Eva Solli, Robert Gill, Terje Bjugan
Under sak 56/14 og 57/14 Unni Bakke

Referat

Sak 56/14  NM- Høyfjell. Prøvekomiteen framlegger sine planer. Komite, gjennomføringsplan etc. Unni orienterte om foreløpig planer og gjennomføring. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 57/14  Budsjett NM 2015.
Unni orienterte om foreløpig budsjett.
Vedtak: Prinsippet i prøvekomiteens foreslåtte 0 budsjett vedtas.

Sak 58/14 Budsjett NPK 2015.
Endelig budsjett behandles innen 30. november.
Ansvar: Eva Solli – Lotteri
Terje Steinsund – Avlsråd
Terje Bjugan – Sponsor
Terje Natland – RS (Representantskapsmøte)
Eva Bente Lindseth/Per – Fuglehunden
Jim-Tore Klingenberg/Terje S. – Web
Unni Bakke/Per – Drift og kvalitetssikring
Vedtak: Leder tar budsjettet tilbake til regnskapsfører for kvalitetssikring.

Sak 59/14  Referat styremøte 27.10.14
Vedtak: Godkjent

Sak 60/14 Avlskonferanse.
Terje Steinsund Redegjørelse fra Avlsrådsmøtet på Gardermoen.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 61/14 Organisasjonsplan etc.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og leder tar ansvar for å få inn de forskjellige funksjonsbeskrivelsene innen februar 2015

Sak 62/14 Status Sponsor.
Jobbes med sponsor direkte til Avlsrådet og målet er å ha det klart til 2015. Alle sponsorene bidrar stort til NM-arrangementet.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 63/14 Lotteri 2015
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 64/14 Innkommende post.

31/10 Mail fra NKK jakt vedr forslag om oppnevning av medlemmer til HS (Hoved styret)-oppnevnte komiteer 2015
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

03/11 Mail fra Robert Gill/RU – vedr Reduksjon av antall utstillinger
Vedtak: Er oversendt avlsrådet. Robert sender ut innstillingen fra RU, når den er klar.

10/11 Mail fra NKK – Info vedr Hedersbevisninger
Vedtak: Er utdelt under Dogs4All, tas til etterretning.

12/11 Mail fra NKK aktivitetsavdelingen – kopi av autorisasjonsbekreftelse for Rune Tyvold 
Vedtak: Gratulasjoner er overbrakt. Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 65/14 RU, status 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 66/14 Representantskapsmøte mai 2015.
Vedtak: Terje Natland tar ansvar for Representantskapsmøte som avholdes 9. og 10. mai. 2015 i Oslo- området.

Sak 67/14 Eventuelt

DR-møtet, ønskes tidlig i desember.
Terje Steinsund, Terje Bjugan og Eva deltar på møtet. Tema; avlskonferanse, sponsoravtaler, lotteri, budsjett, rekruttere medarbeidere og generell informasjon fra styret. Ansvarlig: Per Dahle

Step-pokalen; Terje Nordheim har besiktiget terreng. Pris er ikke avklart. 
Vedtak: Eva Solli og Per Dahle sluttforhandler avtale med grunneier.

Referent:  Ann-Karin 17.11.14

Total
0
Shares

Siste kommentarer