Referat fra styremøte 27.10.14

logo

Norsk Pointerklub

Styremøte 27.10.14
Tilstede: Per, Robert, Terje S, Eva, Terje B, Terje N og Ann-Karin

Referat:

Sak 48/14 Regnskap pr. august. 
Vedtak: Styret tar regnskapsgjennomgangen til etterretning.

Sak 49/14 Referat styremøtet 18.september
Vedtak: Godkjent med følgene tilføyelser: Sak 45/14: Terje Steinsund. skriver neste leder til Fuglehunden. Ny rullering kommer med utgivelsesdatoer.

Sak 50/14 Step-Pokalen 2015 – Terreng 
Det er skaffet et terreng om lag 45 minutters kjøring fra Hjerkinn, det jobbes med muligheten for flere alternativer.
Vedtak: Telefonmøte med utleier gjennomføres for å få til en synfaring av terrenget.

Sak 51/14 European Dog Show 2015
NM-høyfjell 2015 og EUW 2015 gjennomføres samme helg.
Vedtak: NM-høyfjell flyttes ikke. Robert Gill jobber videre med å få flyttet spesialutstillingen til søndag.

Sak 52/14 Sponsoravtaler
Fordeling av overskudd/restparti gavepremier til distriktene- dette er gjort, mange positive tilbakemeldinger.
Planer 2015 – Royal Canin, Viking og Lundhags er alle med i 2015. Disse deltar også under NM Høyfjell. Det jobbes med nye kontrakter fra 2016.
Forespørsel om pengestøtte/underskuddsgaranti fra sponsoransvarlig til NM 2015.
Vedtak: Prøveleder kommer med budsjett og kjøreplan for NM på neste styremøte.

Sak 53/14 Avlsråd
NM – lavland: Stor honnør til NM-lag som klarte det igjen. Og ikke minst til Finn Nygård og Isa som også ble individuell vinner av NM lavland 2014.
Vedr. RAS (Rasespesifikk alvsstrategi) og ønske om en avlskonferanse i november.
Vedtak: Det foreslås at konferansen flyttes til nyåret/ vinteren 2015. Budsjetteres for 2015-forankres hos DR (Distrikt representanter) i telefonmøte før jul. 

Sak 54/14 Organisasjonsplan, driftsmanualer, stillingsinstruks.
Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

Sak 55/14 Eventuelt

Kalender
Ingen respons på annonse for ny redaktør. 
Vedtak: Ny redaktør for kalender og fotokonkurranse utlyses til DR.
Snorre Nicolaisen har sagt seg villig til å lage kalenderen for 2015.

Jim Tore Klingenberg har varslet at han trekker seg fra rollen som Webansvarlig etter NM-2015.
Vedtak: Vi må søke etter en eller flere arvtakere etter Jim Tore.

NM-Lotteri
Vedtak: Egen sak til neste styremøte.

Innkommen post
Vedtak: Blir fast post på agendaen fra neste styremøte.

RU (Raseklubb Utvalg)– referatet ikke helt ferdig, kommer snart.

Nytt styremøte om 4 uker.

Referent Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer