INNRAPPORTERTE JAKTPRØVERESULTATER PR 26.08.14

Black luckys INGO, Knut G. Sørli, 1.VK semi på Kjær 23.08

Østagøttens SIFO, Christian Narmo, 1.UK på Kjær 23.08

Jutevatnets DINA, Ulf A. Gürgens, 1.AK på Bygdin 23.08

Østagløttens LUBA, Frode Stenrud, 2.UK på Kjær 23.08

Lytingsfjellets FANTA, Kristin Gjellestad, 3.AK Raggsteindalen 23.08

Tiurskogens  FOXY LADY ,  Gjermund Aas, 3.AK på Bygdin 23.08

Orremåsans FREIA, Gjermund Aas, 2.AK Skog på Solemskogens Skogsprøve

 

VI GRATULERER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Total
0
Shares

Siste kommentarer