Referat fra styremøte 05.08.14

logo

Referat fra styremøte 05.08.14 kl. 1900   

Tilstede:Terje S,  Per, Robert, Terje N, Eva, Terje B, Unni, Eva Bente , Jim Tore, Per Ola og Ann-Karin                                                                       

Agenda:

Sak 30/14            Geir Rogers bortgang. Per.

1 minutts stillhet til minne om Geir Roger.

 

Sak 31/14            Hovedprøven. Unni                                                    

Det vil også under hovedprøven  være 1 minutts stilhet til minne om Geir Roger.

Påmeldingsfristen er gått ut og prøven er så å si fulltegnet. Det er nok dommere. Aslak Digernes

har sagt ja til å være NKK-representant. Rom er reservert og mange må dele rom. Jim Tore tar med pointerhengeren. RC tar med alt selv. Jegermiddag lørdag, begrenset med plass, husk å melde på denne. Mulig styremøte fredag kveld.

 

Sak 32/14            Step Pokalen. Unni.                                                                                                                   

Sven Tore Kittelsen har grep om den, tar påmelding og ansvar for DOGWEB. Thomas Eng stiller som dommer og skaffer en dommer til. Royal Canin stiller med startpakker, Viking ettersender premier. Per kan hente med fat fra Aud Karin.

Det ønskelig å holde Step-prøven sammen med Hovedprøven på Kongsvold. Men terrengene der kan ikke benyttes til lukket prøve. Alternativt terreng har ikke vært å oppdrive på Kongsvold i år og prøven holdes derfor på Rjukan. Vi vil forsøke å finne en permanent løsning med å avholde Step pokalen samtidig med hovedprøven på Kongsvold når dette er gjennomførbart. Vi oppfordrer alle til å bidra med hjelp til å skaffe terreng på Kongsvold/ Hjerkinn.

Etter en mailrunde i styret tidligere i år, ble det besluttet at Step Pokalen gjennomføres etter regelendringen som ble vedtatt i våres. Oppdatert regelverk ligger på pointer.no Per vil være tilstede under Step Pokalen, og vil lage en reportasje fra løpet.

 

 

Sak 33/14            Fuglehunden. Eva Bente

Det går sin gang, ikke alle er like flinke til å overholde fristen for innsending. Denne gangen ble fristen utsatt for å få med minneord.

Forslag fra Per: 14 dager før deadline; send ut en påminnelse til tillitsmannsapparatet.

Neste styremøte: Lage plan på hvem som skriver leder 

                              

Sak 34/14            Web. Jim Tore   

                               Fungerer veldig greit, Ole Ingebrigtsen får og all mail som blir sendt til webansvarlig.

Det er gjenbruk på deler av fjorårets side vedrørende Hovedprøven. Ligger som egen fane på nettsiden vår.

Teksten på planlagte parringer bør endres. Dette jobbes det videre med.

                                                                                                               

                                

Sak 35/14            Økonomi. Unni               

Økonomien er god og vi ligger godt an i forhold til budsjett. Vi har kr 46 400,- utestående i ubetalte medlemskontigent. Oppfordring til DR-ene om å purre var sendt ut rett før sommeren. Ann-Karin vil i løpet av august sende ut ny mail til DR-ene. Med telefonnummer til medlemsservice hos NKK og veiledning om hvordan man kan betale på «Min side» på nett.

Jim Tore legger ut på nett en oppfordring om å betale medlemskontigenten for de som ennå ikke har gjort dette. Dette er viktig for driften av NPK.

En mulighet er å vurdere forslag om høyere startkontigent på prøver for de som ikke er medlemmer i spesialklubbene. Robert tar dette videre til RU.

Lotteripengen har begynt å komme inn. Frist for loddbøker er 22 august. Alternativt levere loddbøkene  på Kongsvold.

Unni, Eva Bente og Jim Tore forlater møtet.

 

Sak 36/14            Organisering. Per Ola.

Som leder av valgkomiteen har Per Ola gjort litt undersøkelser rundt styrets sammensetning fremover. Det er gode tilbakemeldinger på den jobben styret har gjort og gjør.

Styret vil bestå med Per Dahle som leder- Eva Solli går inn som styremedlem fram til neste rep.møte i 2015.

Per Ola forlater møtet.

 

Sak 37/14            RAS- tanker fra Avlsrådet. Terje S

                               Pointeren i fokus!

Avlsrådet er inne i siste fase  av RAS. Terje har vært rundt og holdt foredrag på samlingene i Nord Norge og på Bjåen. I tillegg til medlemsmøtet i Oslo/Akershus i mai. Det har vært gode diskusjoner på møtene.

Det er ønskelig å involvere styret, oppdrettere og andre interesserte i arbeidet med å utarbeide strategi for videre utvikling av pointeren. Styret arbeider videre med konkretisering av åpent strategimøte, utarbeide diskusjonsunderlag og invitere til møte. Dette planlegges i november.

                                

                              

Sak 38/14            Sponsorer. Terje B.                                                                                     

I forhold til hovedprøven er alt i orden. I Sommermånedene er alt rolig på sponsor siden. Vi har sponsorer som følger oss til NM Høyfjell i 2015. Og det jobbes kontinuerlig med å få de med videre 2016-2018. Det jobbes konstant med å skaffe nye sponsorer.

Hengeren har fått reklame på. Bildet av den kommer.

                              

Sak 39/14            Eventuelt          

Det ble etter spurt en del info mail blant annet fra NKK. Det som kommer inn til sekretæren og som er relevant for NPK blir videresendt styret eller avlsråd så fort som mulig.

Per og Ann-Karin går igjennom innkommende mail i den siste tiden og ser om det er behov for et ekstra styremøte vedrørende dette.

 

 Referent: Ann-Karin

Total
0
Shares