Step Pokalen 2014…OBS!!! Ny dato/sted

Vinner NPK Step Pokalen 2013

Vinner NPK Step Pokalen 2013STEP POKALEN 2014

Vil bli avholdt lørdag 23. august under Telemark Fuglehund Klubb sin prøve på Skinnarbu i Rjukan.
Påmelding til konto 1604.03.14540 pris kr 400,- påmeldingsfrist 31. juli.
For mer informasjon kontakt prøveleder Unni Bakke på mail:  unni-ba@online.no

Formål

Norsk pointerklubb har siden klubbens stiftelse fokusert på brukshund-prøver der hundenes egenskaper på jakt fremvises, herunder bruk av vind, format, viltfinnerevne, jaktlyst etc., og dette har blitt lagt til grunn for den videre avl.

Pointer STEP var den første norskoppdrettede Pointer som oppnådde 1.UK i Norge (1903). Steps far var Arkwright-importerte Rapture, mor het Vera.

 Oppdretter var adjunkt Eigil Lyng fra Horten, eier var Haakon Kinck.

STEP pokalen er satt opp for å hedre denne hund samt inspirere neste generasjoner pointereiere til å vise frem sine kommende pointergenerasjoner.

Arrangement

Prøven er en lukket prøve for pointere og er å anse som et rent konkurranseløp.

Premieringer vil bli stambokført.

I finalen benyttes NKK sitt regelverk for bedømmelse av unghund, hundene rangeres løpende som i et konkurranseløp.

Prøvemåte og bedømmelse

ORDINÆRT
–         Maksimalt 16 hunder til start
–         Prøven arrangeres som en 1 dags konkurranse
–         Hundene må ikke være fylt 2 år på konkurransedagen.
–         Eier av påmeldte hund må være medlem i Norsk Pointerklub.
–         Ingen krav til premiering ved påmelding.
–         Ved overtegning ved påmeldingsfristens utløp vil følgende prioritering følges:
–         1.UK foran 2.UK, 2 UK foran 3 UK og 3 UK foran upremiert.
–         Yngste hund prioriteres ved lik premiegrad.
–          Vaksinasjonsattest, registreringsbevis og alt generelt som ikke her er nevnt, er gjeldene de regler som ved ordinære jaktprøver.

GJENNOMFØRING:

Kvalitetsbedømming i UK med rangering av deltakarane. Det bør fremdeles være ett krav om høyt nivå på vinner av STEP pokalen. Dvs at vinner må fylle krav til 1.UK,  60 minutt høyt klassenivå mm, men ikkje krav til reis, som for 1.VK. 
 Vinner MÅ holde 1 uk, de andre plasserte bakover MÅ ikke holde 1 uk kvalitet. 
Om INGEN holder 1 uk kvalitet= Ingen STEP pokal ei heller noen plasserte..

Alle hunder kan få flere slipp, selv om de ikkje holder nivå til 1.UK. Men dommerne må være tydelig på hvilke hunder som holder til høyeste premiering i STEP pokalen.

Dommerene avgjør lengde på hvert enkelt slipp, dvs hunder som ikkje kan vinne step pokalen kan få flere slipp av ti til femten minutters varighet og tildeles en kvalitetspremie som i en ordinær UK.

Det benyttes NKK sitt regelverk for bedømmelse av unghund, hundene rangeres løpende som i et konkurranseløp til en vinner er kåret etter minst 1 times slipptid totalt – som er kravet for 1.UK.

Step pokalen gjennomføres som en sidebedømmelse av partiet, der en rangerer unghundene innbyrdes.

De 6 beste hundene premieres som følgende:

  1. pr Vinner STEP pokalen 2013.
  2.  pr vinner STEP pokalen 2013.

Osv nedover inntil nr 6.

Kun hunder med godkjent fuglearbeid vil ved dagens slutt kunne premieres i konkurransen ”STEP pokalen”

Dommere

Avlsrådet velger ut dommere til konkurranseløpet i samarbeid med dommeransvarlig for prøven.
Dommere, representanter fra styret og avlsråd går i felleskap igjennom praktisk gjennomføring av konkurranseløpet kvelden før.
Alle kritikker fra konkurransen skrives som en kvalitetskritikk for stambok føring.

Samarbeidsavtaler

Prøven har Hovedsponsor.

Evaluering

1 mnd etter prøven er avviklet skal konkurransen evalueres av styret i NPK, avlsråd, samt en deltager.
 Alle inntrykk og innspill bearbeides og behandles av styret og avlsråd.
Ved behov for utbedring gjøres endringer i regelverket.
 Evalueringen legges frem for styret.

Total
0
Shares