Referat fra styremøte 03.06.14

NPK

Referat styremøte 3. Juni 2014NPK

Følgende deltok:P.Dahle (møteleder) T. Bjugan, R. Gill, E. Solli, T. Steinsund, T. Natland.

Sak 24/14: Status hovedprøven. Unni har sendt budsjett og har kontroll. T. Bjugan har kontroll på dommere. Gjennomføring av Step pokal er avhengig av at vi får terreng.

Sak 25/14 RU/ Fuglehundtinget : Geir Roger er leder i RU, ingen nestleder. Robert skal dit og repr               NPK. Sak vedr NJFF. Robert Gill kontakter styret ved behov. IT satsing blir tema på Fuglehundtinget. Terje Steinsund sender ut notat med avlsrådets ønsker/innstillin til IT-strategi til hele styret før dette behandles I RU/Fuglehundtinget..

Sak 26/14: Referat fra avlsrådet. Terje Steinsund orienterte. Se referat fra avlsrådet på hjemmesiden til NPK.

Sak 27/14:  T.Bjugan orienterte om sponsorer og gaver.

Sak 28/14: NPK fremmer forslag på styremedlem i Fuglehunden .

Sak 29/14: Lotteriet: E. Solli har tatt ansvar. P. Dahle hører om premier, 

Total
0
Shares

Siste kommentarer