Referat medlemsmøtet på Biri 24. april

npk logo

Ketil Boye Hansen har sendt oss referat fra møtet. som jeg med glede videreformidler:npk logo

“Baglimit eller tildeling av en sesongkvote på hvor mange ryper man kan skyte, er tema som engasjerer de fleste rypejegere. Et annet hett tema er hvordan blir høstens rypebestand i våre områder. Dette var spørsmål som Oddgeir Andersen fra NINA, tok for seg i sitt foredrag på NPK sitt medlemsmøte på Biri 24.april. Han fortalte hvordan jakt påvirker rypebestanden ved at de rypene vi skyter kommer i tillegg til de rypene som rovviltet tar i løpet av året. I rypeland er det slik at dødeligheten varierer mellom årstider. Det er stor dødelighet om høsten, mens vinterrypene stort sett overlever til neste vår. En vinterrype har store muligheter til å hekke og få frem kyllinger. Den er mer verdifull enn en rype i september hvor dødeligheten er større. Ut fra et slikt perspektiv mente Oddgeir at baglimit var å foretrekke. Han fortalte også at rypebestander svinger, endres i størrelse, noenlunde likt over store områder på den nordlige halvkule. Man vet i dag at årets steggkyllinger stort sett slår seg ned på sitt barndoms fjell, mens høner vandrer ut til andre områder. En rypebestand bruker forholdsvis store areal, og ulike bestander i ulike områder påvirkes av de samme faktorene som klima, rovvilt osv. En fornuftig forvaltning av slike bestander betyr samarbeid mellom mange fjellstyrer i fjell-Norge. Rypene i vårt område kan sannsynligvis se hekkesesongen lyst i møte. Oddgeir fortalte at mange hadde sett mange smågnagere i fjellet. De har klart vinteren bra, og vil kunne inngå i rovviltets meny fremfor rypeegg og –kyllinger. Vi krysser fingrene for at dette holder stikk.

Dette møtet ga også den enkelte mulighet til å ta del i lokaldemokratiet. Bente Bergersen redegjorde for hvilke saker som skulle opp på vårens representantskapsmøte. Her manglet det ikke på fornuftige kommentarer og synspunkt på noen saker, mens andre fikk anerkjennende applaus.

Under kaffen ble det solgt lodd. Dette er det eneste møtet referenten har vært på hvor alle vant! Noen fikk jakthunddekken og energifor fra Royal Canin. Dette er hundemat hvor man ikke behøver å tenke på å snu under vårens snørekjøringsturer ut fra hensyn til hundene. Det styres av at føret også skal holde under hjemturen. Undertegnede var ute på en slik tur 26.04 på Sjusjøen samtidig med at en låvesvale fløy over området på trekk nordover. Med 1,5m snø under skiene var det klart at en svale gjør ingen sommer. Det var imidlertid godt å vite at når all den snøen smelter og blir til vann, er det en pointerentusiast i Brumunddal som ikke blir vår på beina. Han vant et par flotte gummistøvler fra Viking i lotteriet, og kan glede seg over våryre bekker.

Det er på sin plass å rette en stor takk til Bente Bergersen og Styringsgruppen for dette flotte medlemsmøtet. Flere og flere får øynene opp for at deres stemme teller i NPK og blir med på slike møter. Hvis du ikke hadde anledning til å være med, så fortvil ikke. Distriktet har en ny samling med duetreff i slutten av mai hvor man kan få prøvd sin hund på duer og truffet mange hyggelige pointerfolk fra distriktet.”

Tusen takk Ketil, som alltid like “veltalende og spennende lesning”.

På vegne av Styringsgruppen i NPK Hedmark/Oppland

Dr Bente Bergersen

Total
0
Shares

Siste kommentarer