Møte i Styringsgruppen 29. april 2014

Tilstede: Inger-Johanne Bergseng, Jim-Tore Klingenberg, Ola Thingelstad, Aud-Karin Brekke, Ivan Bunes, Rolf Letvik og Ulf Arne Gürgens.

Årsmøtet i NPK ble diskutert. Det ble besluttet at Inger-Johanne Bergseng, Aud-Karin Brekke, Rolf Letvik og Ulf Arne Gürgens møter fra Oslo og Akershus.

O/A vil legge frem et forslag om å opprette en ny liste fra avlsrådet som skal vise planlagte parringer.

Etter gjennomgang av saksdokumentene som er ligger på hjemmesidene til NPK, ser det ikke ut til at det er saker som bør behandles på medlemsmøte i O/A i forkant. Det ble besluttet å ikke avholde noe ekstraordinært medlemsmøte

Det ble besluttet at Rolf Letvik skal ta kontakt med Frank Theodor Karlsen for, om mulig, å finne en arbeidsfordeling mht oppfølging av resultater fra utstillinger og prøver. Samtidig skal DR etterlyse en prosedyre for å legge resultatene inn i NPK og NKK databaser.

Ulf Arne Gürgens

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer