Informasjon fra valgkomiteen

NPK

Informasjon fra valgkomiteenNPK

Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte verv i Norsk Pointerklub.

Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg.
“Forslag til verv fremmes gjennom valgkomiteen” jf§5-1 NPK lovverk.

Foreslåtte kandidater må være valgkomiteen i hende  innen 15.04.14
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.

Styret har bestått av følgende personer i 2013, med anførsel bak som viser om de er på valg eller ikke:

Leder                                 : Geir Roger Hagenes                  ikke  på valg                                                

Nestleder                           : Per Dahle                                   på valg som nestleder for 1 år

Styremedlem                      : Terje Steinsund                         på valg (2 år)

Styremedlem                      : Terje Natland                             på valg (2 år)

Styremedlem                      : Robert Gill                                 ikke på valg

Vararepresentant              : Eva Solli                                    på valg (1 år)

Vararepresentant              : Terje Bjugan                              på valg (1 år)

Revisor                              : Inger Johanne Bergseng          ikke på valg
Vara revisor                      : Marianne Sagstad                     på valg (1 år)                

 

Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen:

Leder                               : Aslak Digernes                    ikke på valg. Går av som leder da han har sittet i 3 år. (Mail: aslak@ledertrends.no)
Medlem                              : Per Ola Brekke                   ikke på valg (1 år) (Mail: pbrekke@dresser-rand.com )
Medlem                              : Ola Thingelstad                    ikke på valg. (2 år) (Mail: ola.thingelstad@opak.no )
Varamedlem                      : Bjørn Smistad                       på valg

 

Med Vennlig hilsen

valgkomiteen

Total
0
Shares

Siste kommentarer