MEDLEMSMØTE 19. mars 2014

MEDLEMSMØTE 19. mars 2014.

Det var ca. 20 medlemmer til stede.
Styringsgruppen informerte om at følgende personer vil være til stede ve NPK Distriktskonferanse og Representantskapsmøte 10. og 11. mai:
Ulf Gürgens, Inger Johanne Bergseng, Frank Theodor Karlsen og Rolf Letvik. I tillegg vil Ola Thingelstad (valgkomite) og Jim-Tore Klingenberg (Webansv). være til stede.

Avlsrådet: Det var enighet om at DR, på vegne av Oslo Akershus, skal invitere forman Terje Steinsund i Avlsrådet til vårt neste medlemsmøte 9. april. Formålet er å få en bedre forståelse i hvordan avlsrådet arbeider.

Glava-prisen: Ola Thingelstad og Ulf Gürgens utarbeider nye vedtekter for prisen. Vil bli framlagt på medlemsmøtet 9. april.

Unghundframvisning: Oslo Akershus gruppen vil arrangere unghundframvisning torsdag 5. juni.

Arbeidsutvalg for utstilling-prøver og annet: Ble diskutert, men ingen vedtak fattet.

Østlandsmesterskapet: Det ble vedtatt at Oslo Akershus vil stille seg bak Østlandsmesterskapet. DR tar kontakt med de andre gruppene for å sette sammen prøvekommite.

Klubbmesterskap: Det ble ytret ønske om å arrangere et eget klubbmesterskap (lavland) for Oslo Akershusgruppen. Styringsgruppen arbeider videre med saken.

Mailing-liste: Det ble opplyst av gruppens medlemsliste/mailingliste ikke er oppdatert. DR tar kontakt med NKK for å få totalt oppdatert medlemsliste. Styringsgruppens medlemmer foretar en ringerunde for å oppdatere mailadresser.

FOREDRAG: Fredrik Skøldt fra firmaet NON-stop dogwear holdt et informativt foredrag. Han snakket om trening av hunder, barmark og vinter, stell av poter, riktige seler og kløv. Det virket som om medlemmene var spesielt lydhøre da riktig tilpassete snørekjøring seler ble presentert.
Medlemmene kan ved å gå inn på www.non-stop dog-wear.no kjøpe deres produkter til gode priser. Det må, i så tilfelle, henvises til medlemsmøtet 19. mars.

Ulf

Total
0
Shares

Siste kommentarer