Referat medlemsmøte NPK avd Buskerud/Vestfold

NPK

Det ble avholdt medlemsmøte den 26.2 .2014 kl 19.30 i lokalene tilNPK
Marche Holmestrand.

Agenda for møtet var valg av ny DR i distriktet.

Grunnet mye å gjøre i det private ønsket dagens DR Thomas Engh å tre til side.

Vara DR Stein Rismyhr ble forespurt om det var en oppgave han kunne tenke seg.

Stein Rismyhr takket ja til denne oppgaven og ble valgt ved akklamasjon  møtet.

Aktivitetsnivået i avdelingen er ikke på det mest aktive. Fjorårets
samarbeid med O/A , Agder/Rogaland og Østfold med utstilling og
Distriktsklubbmesterskap i Vestfold var vellykket.

Dette arrangementet ønsker vi å fortsette med. Det er søkt om
utstilling til høsten igjen, og vi håper å kunne arrangere
Distriktsklubbmesterskap/trening samme helgen.
Arrangementet i 2013 som ble vel arrangert med Thomas , Ingrid og
Øystein i spissen har gitt oss mange positive tilbakemeldinger.
Thomas har tidligere gitt uttrykk for at han kan bidra i forbindelse
med et slikt arrangement ved en senere anledning og det takker vi mye
for.

Den viktigste oppgaven på kort sikt vil dog være å flittig oppdatere
nettsidene  pointer.no .
For å hjelpe Stein på best mulige måte er det viktig at den enkelte av
dere gir Stein informasjon om resultater/nyheter så raskt som mulig
slik at han kan få lagt det ut.

Stein kommer tilbake med en kort presentasav seg selv, men først
ønsker vi ham masse lykke til.

Avslutningsvis ønsker styret i NPK å takke Thomas Engh for det
arbeidet han har bidratt med til nå. Han er fortsatt en del av
Avlsrådet i NPK så vi har fortsatt glede av hans bidrag for pointerens
videre utvikling.

Med vennlig hilsen
For NPK styret
Robert Gill

Total
0
Shares

Siste kommentarer