Referat fra styremøte 10.02.14

NPK

Tilstede: Geir Roger, Eva, Terje B, Per, Robert, Terje S , Terje N og Ann-Karin NPK

Referat:

Sak 12/14           Organisering

                            Geir Roger er fullt tilbake etter dagens møte.

Sak 13/14           Referat nr 1/14 og 2/14

                            Referat 1/14 – Godkjent

                            Referat 2/14 – Godkjent – unntatt offentlighet

Sak 14/14           Regnskap /balanse 2013

                            Resultatet for 2013 er meget hyggelig. Og viser ca 93000,- kr i overskudd

Sak 15/14           Årbok, status

                            Er i rute. Terje Nordheim jobber kontinuerlig med annonser og det oppfordres til
                            skaffe annonser. Gi beskjed til Terje og Eva Bente.

Sak 16/14           Innkommende post

        Mail fra FKF – Tatt til orientering

                            Mail fra DR i Nordland, May Iren Vikholt – hvor hun takker for seg og ny DR er Daniel Eggesvik Østensen.
                            Geir Roger tar kontakt med ny DR.

                            Mail fra NKK om forslag til hedersbevisninger 2014 frist 02.05.2014
                            Utsatt til senere styremøte

                            Mail fra Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott , /Brittiska Fågelhundsklubbarna Sverige
                            Vedr avtale mellom NKK og SKK.
                            RU – ivaretar dette.

Sak 17/14           Representantskapsmøte 2014

                            Representantskapsmøte 2014 er i år 11.mai kl 1100 på Best Western Oslo Airport Hotel. Annonse kommer i neste Fuglehunden.
                            Og det ligger annonse på Pointer.no

Sak 18/14           NPK’s Hovedprøve høst 2014.

                            Det ble presentert et dokument som kun var ment som ”brush up”Dette tas tilbake til prøvekomiteen og
                            prøveledelsen kommer tilbake med et gjennomarbeidet forslag til neste styremøte.

Sak 19/14           Status O/A

                            Det vil bli innkalt til møte med valg av ny DR – etter at Øystein Dahl har valgt å trekke seg grunnet stor arbeidsmengde og mye reisevirksomhet.

Sak 20/14           STEP, evaluering

                            Vi har mottatt evaluering fra dommere og avlsråd. Terje N, Terje S og Robert går igjennom og framlegger resultatet på neste styremøtet

Sak 21/14           Status Buskerud Vestfold

                            Stein Rismyhr konstituert DR fram til valg. Tid for møte blir lagt ut på nett

Sak 22/14           Brukerutvalg , status nettsider

                            Opprydding er foretatt, gamle annonser er fjernet. Hjemmesiden var bra og er blitt
                            ennå bedre. Arbeidet har vært inspirerende for de ansvarlige.

Sak 23/14           Eventuelt

                             –   Status Avlsråd – Har vært en rolig periode med fokus på Årboka. Vil ha normaldrift i løpet av Februar.

                             –   Årets Fuglehund i Norge : Ohlsmyrens P Respect med eier og fører Hans Simensen. Blomster fra styret er sendt.

                             –   Støvler – Fordelingen til distriktene er foretatt etter innkommene søknader. Støvlene blir sendt ut fra matrialforvalter fortløpende.

                             –   Vi må forenkle signaturretten i klubben, Dette er en sak til representantskapsmøtet.

 

Referent: Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer