Referat medlemsmøte O/A 12.02.14

Premierte

PremierteFremmøtte ca.25.

Møtet ble innledet med generell informasjon om situasjonen om DR i O/A. Fristen for å melde inn kandidater er satt til onsdag 19.02.2014. Etter denne fristen vil det på mail og på hjemmesiden, bli innkalt til ekstra ordinært medlemsmøte medio mars.

Eirin Helland Pedersen fra Royal Canin, holdt foredrag om foring av hunder, hva det kreves av riktig for til hunder med stor aktivitet og stress. Vi fikk presentert ulike produkter, som kunne fremme prestasjonen til hunden. Vi ble også oppfordret til å ta kontakt, ved aktiviteter i O/A, som hadde behov for sponsorgaver. Det var et godt foredrag, med mye nyttig informasjon.

Eirin Helland PedersenDet var også loddsalg, kaffe og kaker, i den forbindelse vil vi takke datter til Knut Gunnar Sørli, for dyktig utførelse i loddsalget og utvelgelse til gevinster 

Følgende hunder ble kåret til årets pointere i NPK O/A distrikt.

Årets unghund 2013 (49281/11) Jutevatnets Dina Eier: Ulf Gürgens Oppdretter: Ole Frøland Hun mottok også Diplom for elitehund 2013.

Årets utstillingshund 2013 (S45362/2009) Villmyrbackens Black Diamond Eier: Anne Kathrine Ødegård Oppdretter: Anne Kathrine Ødegård

Årets nybegynnere 2013 (NO53432/12) Rittis-Tina Turner Eier: Jørn Arve Andersen Oppdretter: Ronny Remvang

(NO40100/12) Eraaks Røde Irpa Eier: Elin Raastad Oppdretter: Ingunn Raastad, Kåre Lotsberg og Lars Norderhus

Årets pointer 2013 (S42068/2009) Black Lucky’s Ingo Født: 10.06.09 Eier: Knut Gunnar Sørli Oppdretter: Kent Svensson og Maria Wassberg-Svensson

Loddsalg

Total
0
Shares

Siste kommentarer