Referat Styremøte 13.01.14

NPK

 Tilstede: Geir Roger, Eva, Terje B, Per, Robert, Terje S, Ann-Karin.NPK

Meldt forfall: Terje N.                                                              

Referat:

Sak 01/14            Godkjenning av innkallelse og saksliste.

                               Godkjent uten anmerkning

Sak 02/14            Referat fra forrige møte 12.12. 2013

Godkjent med kommentar til sak 91/13 – Brukerutavalget som skal evaluere pointer.no har gjennomført et møte, enkel grep er tatt, nytt oppfølgingsmøte 14. januar, forbedringsforslag presenteres på neste styremøte.

Sak 03/14            Regnskap pr november 2013

                               Foreløpig resultat ser hyggelig ut.

Sak 04/14            Organisering

Per Dahle fungerer som leder frem til februar. Geir Roger er tilbake for fullt fra primo februar.

Sak 05/14            Innkommende post

                               Medlemskontingent til FKF. Er betalt og rapport returnert til FKF.

                    IT strategi NKK – Dette er i utgangspunktet en forbundssak. FKF har gitt et høringssvar, der de er meget kritiske til IT strategien til NKK. Robert tar for NPK’s del kontakt med formann i NESK, med spørsmål om felles tilbakemelding til FKF. Dette må være styret i NPK i hende før 19.01.

Sak 06/14            Mail til styret fra Øystein Dahl

Vedtak: Per formulerer svarbrev til Øystein Dahl, som blir forelagt styret før dette sendes.

Sak 07/14            Fordeling av sponsorgaver til distriktene.

1 par sko til hvert distrikt. De resterende parene vil bli fordelt etter søknad fra distriktsrepresentantene til aktiviteter der det er aktuelt med sko til utlodding eller som premie. Søknad sendes Terje Bjugan på mail innen 15.02.14. Mailadr:  tebjugan@online.no 

Sak 08/14            Årbok 2013, status

Eva Bente har nettopp gjennomført en purrerunde til DR`ene, ikke alle har levert sine bidrag.

                               Kennelannonsene er under kontroll.

                               Terje Nordheim ansvarlig for på firmaannonser.

                               Det oppfordres til at alle i styret skaffer en firmaannonse hver.

Sak 09/14            Eventuelt

                    Margarethe beger – trenger innstillinger

                    Terje Bjugan kommer med forslag til nytt salgsobjekt tilsvarende Fleecejakkene fra Lundhags i fjor.

                    Hjemmesiden – Rydding i sponsorannonsene

                    Årets utstillingshund – Avlsrådet presentere statuttet på RS.

                    Vinner av vervekampanjen er trukket, og det ble Knut Gunnar Sørli    

 

                               Referent: Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer