Medlemskontigent 2014

Husk medlemskontigenten 2014

Husk medlemskontigenten 2014

For at du ikke skal gå glipp av neste nummer av Fuglehunden må medlemskontigent betales innen forfallsdato 31.Januar.
NB!! Fuglehunden ettersendes ikke ved for sen betaling.
Eventuelle endringer i medlemsskap/inn- og utmelding av klubber må gjøres før faktura betales.
Faktura for 2014 fulgte med i siste nummer av Hundesport.

Medlemskontigenten kan også betales på nett, via “Min side” på www.nkk.no
Her kan også inn- og utmeldinger av klubber og endringer av adresse utføres.

Total
0
Shares

Siste kommentarer