Norsk Pointerklub gratulerer Kennel Karacanis og Øystein Nilsen!

Øystein Nilsen

Kennel Karacanis tildeles NKKs oppdretterpris!Øystein Nilsen

Oppdretterprisen tildeles person som kan vise til eget oppdrett av rasehunder med fremragende kvalitet.

Oppdrettet skal i sin bredde være preget av hunder som viser oppdretterens evne til et suksessfullt oppdrett av hunder med meget høy kvalitet, alt tatt i betraktning rasens eksteriør og bruksegenskaper.

Tildeling

NKKs Hovedstyre tildeler prisen etter innstilling fra Komite for Hedersbevisninger.

Prisen består av NKKs emblemhund på tresokkel.

Norsk Kennel Klubs Oppdretterpris tildeles kennel Karacanis og Øystein Nilsen

for utmerket arbeid for hundeavlen.”

Statutter:

Prisen kan tildeles oppdretter som i minimum 15 år har arbeidet med egen rase i tråd med NKKs formål.

Oppdretteren skal fremdeles være aktiv som oppdretter

Ha eget kennelnavn

Ha oppdrettet flere generasjoner av eget oppdrett som har hatt stor betydning for rasen og andre oppdrettere nasjonalt og gjerne internasjonalt.

Det skal foretas en helhetlig vurdering av oppdrettets kvalitet basert på helse, jakt- og bruksegenskaper, samt eksteriør/rasetype.

Øystein Nilsen vil få tildelt prisen under NKKs arrangement Dogs4all på Lillestrøm.

 

Vi gratulerer!

Med vennlig hilsen

Norsk Pointerklub

Styret

Total
0
Shares

Siste kommentarer