Referat fra Styremøte lørdag 28.09.2013 Hjerkinn Fjellstue

NPK

Tilstede. Geir Roger, Terje N, Eva, Terje B, Ann-Karin. Meldt forfall: Per, Robert, Terje SNPK                                                              

Referat:

Sak 73/13            Godkjenning av innkallelse og saksliste.

                               Godkjent uten anmerkning

Sak 74/13            Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 27.08. 2013

                               Godkjent, takkeannonse for mottatt penger i arveoppgjør kommer på nettsiden

Sak 75/13            Innkommet post, mail til styret.                                                                                                                           09.09. 2013 NKK, dialogmøte med forbund og klubber før RS

                               Vedtak: Tatt til orientering

                               09.09 2013 NKK, konklusjoner særkomite

                                Vedtak: Tatt til orientering

                               10.09. 2013 NKK, revidering av regelverk for eksteriørdommere,                                                           høringsforslag

                               Vedtak: Oversendt avlsrådet

                               12.09.2013 NKK, Søknad om prøver for 2014, søknadsfrist 31.10. 2013

              Vedtak: Sekretær sjekker dato og sender inn søknad, 3 dagers VK, Cacit og lukket        unghundprøve på lørdag.

                               13.09. 2013 NKK, uttalelse fra raseklubb eksteriørdommer

                               Vedtak: Oversendt avlsrådet

                               15.09.2013 NKK, avtale vedrørende trening mellom SKK og NKK om trening i                                   Sverige.

                               Vedtak: Arrangementet er avlyst, NKK er informert.

 

Sak 76/13            Revidert budsjett NPK hovedprøve Hjerkinn 2013

                               Prøven er blitt mindre enn forvente – Budsjettet er nedjustert.

                               Vedtak: Tatt til orientering

Sak 77/13            Arkivering av styreprotokoller 1907 – 1992 Statsarkivet

                               Er vedtatt og styreprotokollene er overlevert statsarkivet.

Sak 78/13            Innkjøp av tilhenger NPK, finansiering

Vedtak:: Er kjøpt inn og finansieres med sponsorannonser på henger og nedskrives over 10 år.

Sak 79/13            Info brosjyre NPK, forslag

                               Vedtak: Sendes avlsrådet for gjennomlesing.

Sak 80/13            Spesialutstilling EUW 15

Vedtak: Er sendt i retur til NKK med at vi ønsker å ha ekstra utstilling med Cert under EUW 15.

Sak 81/13            NPK hovedlotteri 2013

                               Vi er meget fornøyd med loddsalget og en stor takk til alle som har bidratt.    

Sak 82/13            Eventuelt          

–                    Geir Roger reserverer på Hjerkinn for prøven neste år, som går av stabelen fredag 29.- søndag 31.august 2014

–                    Oversikt over ikke brukte premier utsatt til neste styremøte.

–                    Hyggelig lunsj med sponsorer – positive tilbakemeldinger – Alle bilder fra Hovedprøven skal være med logoer.

–                    En stor takk til årets prøvekomite som også er forespurt om de kan sitte t.o.m. prøven 2015.

–                    Vi har ikke mottatt sekkene til lotteriet ennå. Når disse kommer, sender sekretær ut til vinnerne.                                       

                Styret gratulerer Øystein Nilsen med NKK’s oppdretterpris 2013

 

                               Referent: Ann-Karin                                                                                                                                                  

Total
0
Shares

Siste kommentarer