STEP Pokalen 2013

NPK

FormålNPK

Norsk pointerklubb har siden klubbens stiftelse fokusert på brukshund-prøver der hundenes egenskaper på jakt fremvises, herunder bruk av vind, format, viltfinnerevne, jaktlyst etc.,
og dette har blitt lagt til grunn for den videre avl.

Pointer STEP var den første norskoppdrettede Pointer som oppnådde 1.UK i Norge (1903). Steps far var Arkwright-importerte Rapture, mor het Vera.
Oppdretter var adjunkt Eigil Lyng fra Horten, eier var Haakon Kinck.

STEP pokalen er satt opp for å hedre denne hund samt inspirere neste generasjoner pointereiere til å vise frem sine kommende pointergenerasjoner i Kongsvold terrengene.

Arrangement

Prøven er en lukket prøve for pointere og er å anse som et rent konkurranseløp.

Premieringer vil bli stambokført.

I finalen benyttes NKK sitt regelverk for bedømmelse av unghund, hundene rangeres løpende som i et konkurranseløp.

Prøven avvikles ved pointerklubbens Kongsvoldprøve.
De år dette inntreffer samme helg som Norsk Derby (hvert fjerde år), vil prøven fungere som et alternativ for de hunder ikke er kvalifisert til ND og
som et ekstra tilbud til de pointere som blir utslått fredag, som vil kunne etteranmelde så langt det er ledige plasser.

Prøvemåte og bedømmelse

ORDINÆRT

–         Maksimalt 16 hunder til start

–         Prøven arrangeres som en 1 dags konkurranse

–         Hundene må ikke være fylt 2 år på konkurransedagen.

–         Påmeldingsfrist senest 14 dager før prøvedato.

–         Eier av påmeldte hund må være medlem i Norsk Pointerklub.

–         Ingen krav til premiering ved påmelding.

–         Ved overtegning ved påmeldingsfristens utløp vil følgende prioritering følges:

–         1.UK foran 2.UK, 2 UK foran 3 UK og 3 UK foran upremiert.

–         Yngste hund prioriteres ved lik premiegrad.

–          Påmeldingsavgift settes til lik påmeldingsavgift vinnerklasse ( VK )

–          Vaksinasjonsattest, registreringsbevis og alt generelt som ikke her er nevnt, er gjeldene de regler som ved ordinære jaktprøver.


KVALIFISERING

Slipptid 1 x 20 minutt
Dømmes etter justerte NM lag regler uten minuspoengene. Det er gjort justeringer i forhold til max poeng på fuglebehandling samt viltfinnerevne for å skille ytterligere med fokus på de to særskilte egenskapene.

Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende disipliner:

Jaktlyst 0 – 10 poeng

Reviering 0 – 10 poeng

Viltfinnerevne 0 – 15 poeng

Fuglebehandling 0 -15 poeng

Diskvalifiserende regelbrudd 0 poeng

Poengskalaen er:

13-15= Særdeles fremragende

10-12 = Fremragende

8-9 = Meget godt

6-7 = Godt

4-5 = Godkjent

1-3 = Svakt

0 = Diskvalifisert

 


Dersom 0 poeng oppnåes i en av grenene vil hunden automatisk diskvalifiseres fra videre avprøving.

Man må oppnå minimum 8 poeng på jaktlyst for kvalifisering til finalen.

Man må oppnå minimum 8 poeng på fuglebehandling for kvalifisering til finalen. Det er ikke krav om fuglearbeid for plass i finalen.

Hundene rangert fra 1-8 på poeng etter avvikling av kvalifiseringen går til finale

Ved poenglikhet skal hundene matches i 5 min. mot hverandre. Gjelder i tilfeller der 8.plassen og lavere har samme poengsum.
Om det er tre som kjemper om en plass, matches først to der vinneren møter den siste. Hvem som møter hverandre først avgjøres ved loddtrekning.

Hunder som ikke kommer til finalen avsluttes fra videre avprøving. Det kan tildeles premie for stambokføring om dommer finner hund godt nok avprøvet og i tillegg vist de disipliner nødvendig for premiering i henhold til gjeldende regelverk.

FINALE
Slipprekkefølgen for de 8 hundene i finalen trekkes.

Slipptid i hver runde: 20 min.

I finalen benyttes NKK sitt regelverk for bedømmelse av unghund, hundene rangeres løpende som i et konkurranseløp til en vinner er kåret etter minst 1 times slipptid totalt – som er kravet for 1.UK. Slipptiden i kvalifiseringen er å anse som en del av den totale slipptiden i konkurransen.

De 6 beste hundene premieres som følgende:

1 pr Vinner STEP pokalen 2013.

2 pr vinner STEP pokalen 2013.

Osv nedover inntil nr 6.

Kun hunder med godkjent fuglearbeid vil ved dagens slutt kunne premieres i konkurransen ”STEP pokalen”

 

Dommere

Avlsrådet velger ut dommere til konkurranseløpet i samarbeid med dommeransvarlig for prøven.

Dommere, representanter fra styret og avlsråd går i felleskap igjennom praktisk gjennomføring av konkurranseløpet kvelden før.

Alle kritikker fra konkurransen skrives som en kvalitetskritikk for stambok føring.

Samarbeidsavtaler

Prøven har Hovedsponsor.

Evaluering

1 mnd etter prøven er avviklet skal konkurransen evalueres av styret i NPK, avlsråd, samt en deltager.
Alle inntrykk og innspill bearbeides og behandles av styret og avlsråd.

Ved behov for utbedring gjøres endringer i regelverket.
Evalueringen legges frem for styret.

Total
0
Shares

Siste kommentarer