Endelig en gladnyhet for landets småviltjegere!

Økning i rypebestand

Rypebestanden øker igjen. Økning i rypebestand

Det generelle bildet er at de blir en oppgang i omtrent alle områder, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Uvanlig kaldt vær i fjellet i fjor sommer og kollaps i smågnagerbestanden førte til at forrige jaktsesong ble historisk dårlig. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det felt 120.000 ryper, en reduksjon på 48 prosent fra foregående jaktår og det laveste fellingstallet som er registrert for rype. Det ble registrert nedgang i alle fylker.

I år har situasjonen vært annerledes: Den varme sommeren har gitt rypekyllingene gode oppvekstvilkår.
I tillegg har predatortrykket vært lavere i år enn i fjor.

Best i nord
Best blir det i Nord-Norge, spesielt i Troms, ifølge Statskog.

Fra Altevatnet til Reisadalen er det en betydelig bedring i forhold til i fjor. I Nordland ser vi litt det samme bildet som forrige sesong, der er det fortsatt lite fugl på innlandet fra Saltfjellet og nordover til Ofoten. På Helgeland blir det en økning, selv om det heller ikke der blir veldig bra.

I Trøndelag blir det bedre jo lenger sør du kommer. I enkelte områder på Dovre har man aldri før hatt bedre tellinger. I andre terreng igjen er det nesten ikke fugl, forteller Breisjøberget.

Jaktutbyttet av orr- og storfugl gikk ifølge SSB ned med henholdsvis 40 og 50 prosent i 2012/13, sammenlignet med foregående jaktsesong. Også her ser man lyspunkter.

Det har aldri tidligere vært så mørkt i Sør-Norge som i fjor. Også her ser man en oppgang i alle områder, selv om det ikke tar helt av. Det er fortsatt lite stamfugl i enkelte områder, sier Breisjøberget.

Total
0
Shares

Siste kommentarer