Referat fra Styremøte tirsdag 27.08.13

NPK

 

Referat fra Styremøte tirsdag 27.08.13 kl. 19.00NPK

 

Tilstede: Geir Roger, Per, Terje S, Terje N, Eva og Ann-Karin.

Meldt forfall: Terje B. Robert Gill

Agenda:

Sak 65/13           Godkjenning av innkallelse og saksliste.

                              Godkjent uten anmerkninger

Sak 66/13           Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 10.06. 2013  

                               Godkjent uten anmerkninger.

                               Gjennomgang av referat, møte i avlsrådet 30.07. 2013

                                Flyttes til sak 70/13

Sak67/13            Innkommet post, mail til styret. 

                               08.07. 2013 Drammen Tingrett, melding om privat skifte        

                               Sekretær har oppgitt kontonr. til advokat kontor.

                               Vedtak: Geir Roger ordner takkeannonse på nettsidene

                               17.07.2013 NKK, Invitasjon til rasespesial ifb. med EUW-15                              

                               Vedtak: NPK ønsker å ha spesialutstilling under arrangementet.

                               Følges opp neste styremøte. Svarfrist 1.okt.

                               06.08.2013 NKK, Høring forslag til paringsavtale og ny forvertsavtale. Svarfrist. 01. november 2013

                               Vedtak: Oversendt avlsrådet.

                               19.08.2013 NBK, høringssvar på avtale mellom NKK og SKK

                               Vedtak: Tatt til orientering.

                               22.08.2013 FKF, FKF er nå godkjent som forbund med medlemskap i NKK.

                               Vedtak: Tatt til orientering.

                               22.08.2013 FKF, avgift semifinale og finale høyfjellsprøver

                               Vedtak:: Oversendt prøvekomiteen.

Sak 68/13           Representantskapsmøtet 2014

                               08.-09.mai 2014, Best Western Hotell, Gardermoen

Sak 69/13           Arkivering av protokoller statsarkivet

                               Positivt svar fra Riksarkivet, NPK vil ha tilgang til nevnte protokoller.                      

                               Vedtak: Vedtatt.

Sak 70/13           Norsk Pointerklub Hovedprøve

                               Status pr 27.08. Prøvekomiteen har full kontroll. Påmeldingsfristen forlenges til torsdag 12.09. 2013                                                                                        

Sak 71/13           Avlsrådet.

                               Informasjon fra avlsrådet.

                               Gjennomgang av referat, møte i avlsrådet 30.07.

                               Godkjent uten anmerkninger.

                               Presentasjon vedr. forslag til Delphinpris: Innrammet diplom tegnet av kunstner Maria Tjärnström.

                               NPK logo skal være med.

                               Vedtak: Vedtatt

                               Fantestua er bestilt torsdag 19.09. 2013 i forbindelse med Norsk Derby. Avlsrådet sender invitasjon per mail til de kvalifiserte,
                               Geir Roger legger ut på nettsiden. Geir Roger vil være tilstede på arrangementet.

Sak 72/13           Eventuelt

                               – Rasekompendiet er nå revidert og ligger klart for ny lay out hos Eva Bente. Geir Roger følger opp.

                               – Neste styremøte blir 28.09. 2013 Hjerkinn Fjellstue under Hovedprøven.

                               – Tlf. møte kostnadene er høye og andre muligheter vurderes. Per har god erfaring med Skype, og vil sende ut en «brukerveiledning» til oss alle slik at vi får se på mulighetene.

                               – Loddsalg: NPK hovedlotteri, Eva følger opp med mail og tlf, det er svært viktig at alle selger ut loddbøkene.

                              

Referent: Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer