Styremøte mandag 10.06 2013, kl.19.00

NPK

Tilstede:                 Terje B, Robert, Geir Roger, Terje S, Terje N, Per, Eva og Ann-KarinNPK

Agenda:

Sak 54/13           Godkjenning av innkallelse og saksliste.

                               Godkjent uten anmerkning

Sak 55/13           Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 27.05. 2013  

                               Godkjent uten anmerkning

                              Gjennomgang av referat møte i avlsrådet 04.06. 2013

                               Godkjent uten anmerkning

                               Muntlig orientering fra møte med distriktsrepresentantene, Geir Roger og Per.

                              

Sak 56/13           Innkommet post, mail til styret. 

                               28.05. 2013 NKK, Protokoll NKKs jakthundkomite       

                               Vedtak. Tatt til orientering

                               04.06. 2013 FKF, FKF styret vedtar enstemmig lovkomiteens innstilling til lover

                               Vedtak: Tatt til orientering

                               04.06. 2013 FKF, vedrørende høring på fellesbestemmelser i NKK

                               Vedtak: Dette er en forbundssak. FKF svarer på vegne av klubbene.

                               05.06. 2013 FKF skriv: Info og råd til jaktprøvedeltakere.

                                 Ligger ute på hjemmesiden.

                               06.06. 2013 Vedr felling av hønsehauk

                               Flyttes til Sak 64/13 Eventuelt

                               06.06. 2013 FKF, referat fra styremøte29.05. 2013

                               Vedtak: Tatt til orientering

                               09.06. 2013 Fuglehunden AS innkalling til Ordinær Generalforsamling i  bladet Fuglehunden, torsdag 27.06. 2013 kl. 1700.

                               Vedtak: Per Dahle representerer NPK

                               10.06. 2013 FKF, Antall VK starter første dag vinter 2013

                               Vedtak: Tatt til orientering

               

Sak 57/13           Etiske retningslinjer Norsk Pointerklub

                               Vedtak: Per og Geir Roger har orientert Distriktsrepresentantene. Ann-Karin sender ut etiske retningslinjer til Styret, Avlsråd og DR for underskrift  og retur/ arkivering

Sak 58/13           Søknad om utvidet støtte til VM deltakelse i Kroatia.

                               Vedtak:  Utvidet reisestøtte innvilget med ønske om tilbakemelding i form av rapport og reisebeskrivelse.

Sak 59/13           Norsk Pointerklub Hovedprøve 

                               Prøvekomite: Prøveleder: Unni Bakke,  Prøvesekretær Linda Andreassen og Elisabet Jacobsen.
                                Web ansvarlig: Jim- Tore Klingenberg,
                              Dommeransvarlig: Terje Bjugan med avlastning av Robert Gill
                              Budsjett:
 Vedtatt med endringer.

Sak 60/13           Regnskap NPK per 31.05. 2013  

                               Tatt til orientering, Regnskapsrapportering skjer hvert kvartal..

Sak 61/13           Fastsettelse av godtgjørelse sekretær

                               Vedtak: Unntatt offentligheten                                                                                                                                                                                                                                             

Sak 62/13           Regelverk unghundprøve.

                               Vedtak: Godkjent med endringer

Sak 63/13           Avlsrådet.

                               Årets utstillingshund.
                              
 Vedtak: Per og Terje S tar i fellesskap kontakt med B.Ording og B. Bergersen for evt. nyanseringer av statuttene til Årets utstillingshund. Eventuell annen informasjon fra avlsrådet.

                               Avkastning, Agnes Delphinfondet utsettes til neste styremøte            

Sak 64/13           Eventuelt          

                                    Trening på fugl i båndtvangstiden:   Robert og Terje N ser på retningslinjene rundt dette og fremlegger til neste styremøte.

                                    Støtte vedr felling av Hønsehauk: Styret har behandlet saken og kan ikke støtte denne.

                                    Mail fra B. Bergersen vedr sponsing fra Norsk Dyremat  Terje B har løst saken i forhold til Royal Canin

                                    Mottatt tilbud vedr neste års Rep.møte og Distriktskonferanse, Ann-Karin setter dette inn i et xl-ark og oversender til styret.

                                    Verekampanje kommer på nett i løpet av noen dager.  Sendes på mail til oppdrettere på valpelista.

                                    Terje B om sponsing. Ny avtale på gang, vi avventer resultatet

                                    Til info: Ny kontaktperson i Lundhags

                                    Invitasjon sendes Derby deltakere vedrørende arrangement Fantestua


 
Referent
 Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer