NPK Takker!

NPKs Årbok 2012

I forbindelse med utgivelse av NPKs årbok for 2012 vil vi få lov til å takke våre velvillige annonsører.NPKs Årbok 2012
Dere er viktige bidragsytere som betyr mye for NPK.
Også våre medlemmers kennelannonser er viktige bidrag. Takk for deres samarbeid!
Vi håper på fortsatt godt samspill i 2013!

Med vennlig hilsen
Norsk Pointerklub


Årbokkomiteen

Total
0
Shares