Aktivitetsplan Vestlandet Sør

Dato Aktivitet Utfyllende informasjon Kontakpersoner
Januar      
   

 

 
       
       
Februar      
       
       
       
Mars      
       
       
       
April      
       
       
       
Mai      
     Samling i forb. med VFK`s Fuglehundfestival i Bergen.  Kjetil Olsen / Marianne Sagstad
       
       
Juni      
     Samling i forb. med RFK`s utstilling på Ølberg på Sola.  Frank Ådne Pedersen / Kjetil Olsen
       
       
Juli      
       
       
       
August      
       
       
       
September      
       
       
       
Oktober      
       
       
       
November      
       
       
       
Desember      
       
       
       
Total
0
Shares