Aktivitetsplan Østfold

Dato Aktivitet Utfyllende informasjon Kontakpersoner
Januar      
   

 

 
       
       
Februar      
       
       
       
Mars      
       
       
       
April      
       
       
       
Mai      
       
       
       
Juni      
       
       
       
Juli      
       
       
       
August      
 14. august  Due- og rapphønstrening  Torp hundesenter kl. 18.00-21.00, Skiptvet Per Dahle 94 83 99 50 
       
       
September      
       
       
       
Oktober      
       
       
       
November      
       
       
       
Desember      
       
       
       
Total
0
Shares

Siste kommentarer