Distriktsamling og Representantskapsmøtet 2013

Årsmøte

Norsk Pointerklub hadde i år valgt å legge distriktsamlingen og representantskapsmøtet til Rica Hell Hotel, Stjørdal 04-05. mai 2013.Årsmøte

Distriktsrepresentantene er samlet denne ene helgen i året, distriktsrepresentantene utgjør selve “senatet” i Norsk Pointerklub, her finns det mange taleføre dyktige menn og kvinner. Norsk Pointerklub er meget heldige som har disse personene som tillitsvalgte , de ufører en fantastisk jobb i distriktene for NPK, samt at de fungerer som bindeleddet mellom styre og medlemmene.    

 I tillegg til alle distriktsrepresentantene deltok i år også hele avlsrådet. Avlsrådet er oppgradert til pointerfrelste “prosjektledere”  som utfyller hverandre svært godt. Vi fikk presentert rasekompendium, rasespesifikk avlsstrategi (RAS) samt helseundersøkelsen. Konklusjonen på helseundersøkelsen er at vi har en frisk og sunn rase.
Hele undersøkelsen kan leses på www.pointer.no

ÅrsmøtetIIAvlsrådet skal ha ros for sitt engasjement og deres evne til og involvere med klare og tydelige innspill og konstruktive diskusjoner.
Avlsrådet avsluttet sin økt med gruppearbeid som involverte samtlige møtedeltakere.Agnes Delphins Oppdretterpris

 

 

 

 

Årbok komiteen med Eva-Bente og Snorre fikk fortalt om årboka og hvordan de ønsker artikler og bilder tilsendt for ettertiden.
Det er viktig at alle følger dette opp for å kunne lette litt på hverdagen deres. Det er en fantastisk jobb disse to nedlegger for Norsk Pointerklub. Vi takker dere fra hele pointer Norge.

Jim-Tore var den som representerte web, han presenterte viktigheten av å legge ut bilder sammen med artikler på hjemmesiden, dette for å holde den levende.
Utviklingen av hjemmesiden vår fortsetter selv om vi kanskje har den beste og mest oppdaterte hjemmesiden av raseklubbene.ÅrsmøtetIII
Hjemmesiden vår er blitt vårt viktigste medium ut til våre medlemmer, vi takker deg så mye Jim-Tore for en utmerket jobb som webansvarlig.    

Sponsoransvarlig Terje Bjugan hadde invitert med Kenneth Nordseth fra vår samarbeidspartner Royal Canin til distriktsamlingen.
Norsk Pointerklub er meget fornøyd med og kunne ha en slik profesjonell samarbeidspartner. Royal Canin ser NPK som en meget attraktiv samarbeidspartner og vi er  selvfølgelig veldig fornøyd med vår langsiktige avtale med denne profesjonelle aktøren.
Sponsoransvarlig informerte om alle inngåtte avtaler med våre samarbeidspartnere.
Sponsoransvarlig Terje Bjugan har gjort en formidabel jobb for NPK. Vi håper våre medlemmer støtter opp om våre samarbeidspartnere.

Ann-Karin Linberg som er Norsk Pointerklub nye sekretær var invitert med denne helgen og fikk presentert seg selv.
Ann-Karin gjorde et solid inntrykk og vi er særdeles tilfreds med å ha fått henne med oss i Norsk Pointerklubb.
Ann-Karin tiltrer 01.07.13 som klubbens sekretær.

Representantskapsmøtet søndag 05. mai 2013 ble avholdt i verdige former.
Samtlige saker som var fremlagt for representantskapet fikk sin tilslutning, vi kan blant annet nevne nye lover Norsk Pointerklub,
nye uttakskriterier NM-lag og presisering av poeng i pointercupen.

Valg,  Styret i Norsk Pointerklub består av følgende:Nytt Styre

Leder, Geir Roger Hagenes

Nestleder, Per Dahle

Stremedlem, Terje Steinsund

Styremedlem, Terje Natland

Styremedlem, Robert GillGeir Roger og Bjørn

Varamedlem, Eva Solli

Varamedlem, Terje Bjugan

 

 

Espen Lunne fikk tildelt Norsk Pointerklub æresdiplom for sin innsats som DR, styremedlem og leder av avlsråd. Norsk Pointerklub gratulerer! –>Espen Lunne

 Henry Espset ble tildelt Norsk Pointerklub Gullmerke for sin innsats for pointeren og rasen gjennom mange år. Norsk Pointerklub gratulerer!Henry og Kari

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørg Hillestad fikk tildelt æresbevisningen, Æresmedlemskap NPK. For lang og tro tjeneste for pointeren.Vi gratulerer fra hele pointer Norge! –>Bjørg Hillestad

Total
0
Shares

Siste kommentarer