Referat styremøte søndag 05.05. 2013

NPK

Rica Hell Hotel, StjørdalNPK

Tilstede:    Geir Roger Hagenes, Per Dahle, Terje Steinsund, Terje Natland, Robert Gill,
Eva Solli, Terje Bjugan og Ann-Karin Lindberg      

Sak 32/13    Konstituering
Vedtak: Leder og nestleder er valgt direkte etter nye lover vedtatt av Representantskapsmøtet.
Terje Steinsund ble valgt i dagens styremøte til leder av avlsrådet.
Varamedlemmene vil bli innkalt og deltar i alle styremøter,men uten stemmerett ved fulltallig styre.
Arbeidsoppgaver i styret vil bli fordelt på neste styremøte.

Sak 33/13       Lover for Norsk Pointerklub
Vedtatt av representantskapsmøte 05. mai 2013
Vedtak: Leder sender lover Norsk Pointerklub snarest til Fuglehundklubbenes Forbund for endelig godkjenning.

Sak 34/13    NKKs antidopingsreglement til høring
Vedtak: Oversendes avlsrådets leder. Terje undersøker om det skal behandles i felles avlsråd.
Høringssvar sendes Fuglehundklubbenes Forbund. Svarfrist NKK 15.06. 2013

 

Referent         Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer