Referat fra styremøte tirsdag 30.04.2013

NPK

Tilstede:NPK
Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Espen Lunne, Ole- Arnstein Strømsli,
Ola Thingelstad, Ann Reidun Borgen, Terje Natland og Bjørg Hillestad         

Sak 27/13Godkjenning av innkallelse og saksliste
Godkjent uten anmerkninger

Sak 28/13 Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 26.02. 2013
Godkjent uten anmerkninger

Sak 29/13Innkommet post / mail styret
27.02. 2013 NKK, instruks konfliktrådet
Vedtak: Tatt til etterretning.

07.03. 2013 NKK, retningslinjer for raseforvaltning i Norge
Vedtak: Tatt til etterretning, oversendt avlsrådet.

11.03. 2013 FKF, Fuglehundtinget avholdes i Tromsø lørdag 8. juni
Vedtak: Tatt til orientering, leder møter for NPK.

16.03. 2013 NKK, antidopingsreglement til høring. Svarfrist 15.06.13
Vedtak: Tatt til orientering, felles svar sendes fra FKF

25.03. 2013 Terje Bjugan, 35 dommergaver NPK hovedprøve er ok.
Vedtak: Tatt til orientering, vi takker Terje for hans sponsorinnsats.

03.04. 2013 Christer Wallerby, etterspør pointerbrosjyre til valpekjøpere.
Vedtak: Vi vil se på det på distriktsamlingen i Stjørdal og komme tilbake med et svar.

 23.04. 2013 NKK, status på kontingent 2013. Det er avdekket en feil med avregningen for en bestemt online kortbetaling.
Vedtak: Tatt til orientering, vi avventer nærmere info. Mange utenlandske medlemmer har ikke betalt kontingent for 2013 NPK.

24.04. 2013 FKF, nye lover sendes forløpende inn til godkjenning.
Vedtak: Tatt til orientering.

29.04. 2013 NKK, til alle prøvearrangører, endrede betalingsrutiner.
Vedtak: Tatt til etterretning, mail videresendt til prøveleder.

29.04. 2013 Terje Bjugan, Lundhags gir en komplett jaktdress “Ahke” til vårmedlemsverving konkurranse.
Vedtak: Tatt til orientering, vi takker Terje nok en gang.                                                             

Sak 30/13Distriktskonferansen / Representantskapsmøte
Vedtak: Alt er ordnet, alt er på plass. Vi ser frem til et trivelig møte.                        .

Sak 31/13Eventuelt
Loddbøker NPK hovedlotteri utleveres til representantene på distriktsamlingen.

                              
referent
Geir Roger

Total
0
Shares

Siste kommentarer