Info fra valgkomiteen NPK 2013

Norsk Pointerklub

Valgkomiteen har startet arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte verv i Norsk Pointerklub.Norsk Pointerklub

Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg.
“Forslag til verv fremmes gjennom valgkomiteen” jmf.§17. NPK lovverk.
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.                              

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest: 14.03. 2013

Styret har bestått av følgende personer i 2012, med anførsel bak som viser om de er på valg eller ikke:

Leder                                   : Bjørn Smistad                                 på valg                                                

Nestleder                           : Geir Roger Hagenes                    på valg

Styremedlem                   : Espen Lunne                                  ikke på valg (har bedt om avløsning)

Styremedlem                   : Terje Natland                                 ikke på valg

Styremedlem                   : Ole Arnstein Strømsli                  på valg

Styremedlem                   : Ann Reidun Borgen                     på valg

Styremedlem                   : Ola Thingelstad                             ikke på valg

 

Revisor                                : Inger Marie Sommerseth         på valg

Vara revisor                       : Øystein Nilsen         på valg                

 

Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen:

Leder: Øystein Nilsen  oystein.nilsen@bodo.kommune.no
Komitemedlem: Per Ola Brekke  pbrekke@dresser-rand.com
Komitemedlem: Aslak Digernes   aslak@scanpell.no

 

Med Vennlig hilsen
valgkomiteen

Total
0
Shares

Siste kommentarer