Referat fra styremøte 21.1.2013

NPK

Til stede: Bjørn Smistad, Geri Roger Hagenes, Espen Lunne. Ola Thingelstad, Terje Natland, Ann Reidun Borgen.NPK

Forfall: Ole Arnstein Strømsli..

Telefonmøte, Start kl. 19.00 (ca.2 timer)

Referent:         Bjørg Hillestad

Sak 01/13        Godkjenning av innkallelse og saksliste.
Godkjent uten anmerkninger.

Sak 02/13        Gjennomgang og godkjenning av referat forrige styremøte 16.10.2012.
Godkjent uten anmerkninger.

Sak 03/13        Innkommet post/mail til styret
Brev fra FKF vedrørende søknad fra NPK om bruk av Kongsvoldterrengene til lukket prøve.
Avslag fra FKF.
Terje Nordheim ordner terreng på Dovre 29.10.13

Mail datert 7.11.12 fra Terje Bjugan
Alt angående sponsoravtaler går gjennom han.

8.11.12 mail fra NKK. Høring av reaksjoner rettet mot hund.
Tatt til etterretning. FKF utarbeider felles svar.

16.11.12 Mail fra FKF
Gjelder dommere NM vinter.
Tatt til etterretning.

21.11.12 Referat fra styremøte FKF
Tatt til orientering.

21.11.12 Mail fra NKK’s komite for hedersbevisninger.
Tatt til orientering.

27.11.12 Mail fra NKK angående retningslinjer for tildeling av gull og sølvmerke
Tatt til orientering

29.11.12 Mail fra FKF vedrørende medlemsregistrering
Tatt til etterretning

30.11 Mail fra NKK. Revidert mandat fra NKK’s jakthundkomite.
Utast på høring. Felles svar fra FKF.

30.11.12 Mail fra NKK. Obligatorisk lovmal for FKF’s medlemsklubber.
Behandles senere.

5.12.12 Mail fra FKF. Offisielle lover med kommentarer.
Tatt til etterretning.

6.12.12 Mail fra NPK til avd., Oslo/Akershus vedrørende kompensasjon til dommerutdanning.
Saken skal opp i RU. NKK har satt av midler til dette.

18.12 Mail fra FKF vedrørende sentral dommerkonferanse.
Tatt til etterretning.

10.12.12 Mail fra NKK. Protokoll fra NKK’s jakthundkomite.

12.12.12 Mail fra FKF. Høringsnotat for dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene.
Tatt til etterretning.

19.12.12 Mail fra FKF. Krav om chipscanner tilgjengelig på alle prøver.
Skanner er bestilt.

2.1.13 Mail fra FKF. Oppgjørsskjema for medlemsavgift.

9.1.13 Mail fra NPK’s redaktør vedrørende manusfrister og retningslinjer for årboka

20.1.13 Referat fra møte i felles avlsråd.
Tatt til orientering.

Sak 04/13        Info fra avlsrådet v/Espen
Espen orienterte fra avlsrådet. Det har vært 2 møter, derav 1 fysisk møte i styringsgruppa. Det foreligger pr.dato referat fra møte 16.1.13. på nettsiden.
Felles avlsråd ymter frempå om adferdstesting. NPK er interessert i å se på det. Felles avlsråd ser på championatregler, tilbakemelding gis til Marianne Steenland.
Vi søker etter hjelp til Innlegging av kull i databasen.

Sak 05/13        Nye lover for NPK
Geir Roger og Terje ser på og implementerer NPK’s lover å tilpasses FKF’s lover.

Sak 06/13        Forberedelser til DK og RS Stjørdal 4 -5. mai 2013.                                               
Forberedelser er godt i gang. Terje tar kontakt med de inviterte og følger opp planleggingen med flybilletter til Trondheim Lufthavn Værnes.
Annonse til Fuglehunden og nettsidene er oversendt de respektive redaktører.  

Sak 07/13   Margrethebegeret og Skades pris for 2012.
Styret innstiller.                        

Sak 08/13        Årboka 2012
Arbeidet er godt i gang med Eva Bente Lindseth og Snorre Nicolaisen som redaktører. Terje Nordheim sammen med styret har ansvaret for annonseringer.

Sak 09/13        Sponsoravtaler 2013 – 2015.
Terje Bjugan er sponsorsjef, og har fått dette i gang på skikkelig vis.      
Oppfølging og kontakt med sponsorer går gjennom Terje Bjugan.

Sak 10/13        Budsjett 1013
Behandles på neste styremøte.

 
Sak 11/13       Eventuelt.

·         Sekretær søkes!

·         Styrets spalte i FH/» skrives av Ola.

·         Styret gratulerer NM-lag lavland med 1.plass.

Sangernutens Bun Fuddy (08547/06) Eier: Robert Gill Føres i NM lag av: Kjell Enberget
Fn Isa (18020/08) Eier/Fører: Finn Holm Nygård
Rushlight Asco (s49822/2004) Eiere: Ole Martin og Kjell Enberget Føres av: Kjell Enberget
Reserve:
Brennmoens Jawa (09623/08) Eier/fører: Linda Marielle Andreassen Og vi tar med at
Rushlight Asco ble beste hund totalt.

·         Styret gratulerer også alle som har fått hedersbevisninger i 2012.

·         Styret gir honnør til Jim for fine hjemmesider.

·         Det har kommet en artikkel fra en av våre DR. Styret anbefaler at artikkelforfatteren legger den ut på nettsidene.

 
Møtet slutt kl. 21.00
Bjørg

Total
0
Shares

Siste kommentarer