Referat Årsmøte 2012 – NPK Vestlandet Nord

logo

Møtet ble gjennomført torsdag 13. desember 2012 kl. 18.00 i lokalene til Ålesund Dyreklinikk, Moa.

Seks medlemmer møtte.

Saker som ble gjennomgått:

1.   Årsrapport 2012 ble gjennomgått, og med mindre endringer ble den vedtatt oversendt redaksjonen
      for Årbok 2012.

2.   Regnskapet for 2012 ble gjennomgått og godkjent. Da regnskapet blir ført etter kontantprinsippet
      mangler en mindre inntekt fra Hagesetertreffet 2012. Med tillagt opptjent rente for året, viser kontoen
      ved årsskiftet et beløp på kr 10 369,04.

3.   Da det ikke var andre som ville stille seg til disposisjon, tok nåværende DK på seg vervet for et år til.

4.   Etter forslag på møtet ble det vedtatt at Vestlandet Nord trekker seg fra samarbeidet om å arrangere
      Midtnorsk Pointertreff på Hageseter fra og med 2013. Årsaken er manglende interesse fra medlemmene
      i distriktet.

5.   Klubbens vandrepremier – utdeling til vinnerne for 2012

      Jutevatnets Pointertine ble vunnet av NJCh Jutevatnets Radar NO13887/04 (Wind Dancer Albin av
      Vor-Point – Setpoints Prima), eier, fører og oppdretter Ole Frøland.

       Arrow-pokalen ble vunnet av Hammerpoints Ao Belle 13433/07 (Eraaks Odin – Karacanis Alfa), eier
       Line Alvestad Mikalsen, fører Audun Mikalsen og oppdretter Jan-Hilmar Halvorsen.

       Yotas Unghundpokal ble vunnet av Jutevatnets Mara NO49280/11 (NSJCh Håkerløkkens Straight Flush
       – NJCh Jutevatnets Pernille), eier Leif Jan Sørli, førere Isa Sørli og Leif Jan Sørli og oppdretter Ole Frøland.

       Møre og Romsdal Fuglehundklubbs ølkrus ble vunnet av Jutevatnets Hijack NO50434/10 (Pimens Arrow
       – NJCh Jutevatnets Pernille), eier og fører Jan Rune Dahl, oppdretter Ole Frøland.

6.   Utdeling av Elitehunddiplom.
     
      Distriktets eneste nye Elitehund i 2012 var Hammerpoints Ao Belle 13433/07 (Eraaks Odin – Karacanis Alfa),
      eier Line Alvestad Mikalsen, fører Audun Mikalsen og oppdretter Jan-Hilmar Halvorsen.

Etter en enkel bevertning og de vanlige diskusjoner om løst og fast ble årsmøtet hevet.

Sykkylven, 25.1.2013

Harald Rogne

Ref.

Total
0
Shares

Siste kommentarer