Norsk Pointerklub’s Ordinære Representantsskasmøte 2013

NPK

Norsk Pointerklub’s Ordinære Representantsskasmøte søndag 5. mai 2013 kl. 1100 på Rica Hell Hotel, Stjørdal.NPK

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll
 4. Årsberetning for 2012
 5. Regnskap for 2012
 6. Revisors beretning
 7. Avlsrådets beretning
 8. Budsjett for 2013
 9. Aktivitetsplan 2013
 10. Fastsettelse av kontingent for 2014
 11. Innkomne saker – saker fra styret
 12. Valg
 13. Hedersbevisninger / Utmerkelser

Forslag / saker som ønskes behandlet på Ord.RS må sendes styreleder innen 1 mars 2013.

All stemmegivning ved Ordinært Representantskapsmøte går via Distriktsrepresentantene, men alle medlemmer er berettiget å delta på Årsmøtet, og er hjertelig velkommen

Trondheim   17 januar 2013
Bjørn Smistad
Styreleder

Total
0
Shares

Siste kommentarer