Referat avlsrådsmøte den 16.01.13

Norsk Pointerklub

REFERAT FRA AVLSRÅDSMØTE DEN 16.01.13Norsk Pointerklub

TID: 1830-1930

STED: Telefonmøte

Tilstede:

Marianne, Lars, Ole Ivar, Thomas, Espen (referent)
Frafall: Terje

Sak:
1. Deltakelse på DR-møtet og årsmøtet 2013.

Styret ber inn alle medlemene i avlsrådet til DR-konferansen 2013.
Alle avlsrådsmedlemmene vil delta.
Avlsrådsmedlemmene skal sammen med DRer jobbe med RAS i deler av DRkonferansen.

2. Årbok 2012

Arbeidsoppgaver fordelt.
Enighet i avlsrådet at oversikten over alle hunder som ble HD rønget foregående år ikke tas inn i denne årboken. Informasjon om HD status ligger allikevel åpent for alle. Det er derfor ikke nødvendig å bruke plass i årboka på dette.
Alt materiale skal være sendt til Espen på mail innen den 21/1. Etter sammensetting av årbokstoffet avholdes nytt møte. Ferdig bidrag fra avlsrådet sendes Eva Bente senest den 25/1 (avtalt med Eva Bente)

3. Championat regelverk

Alle avlsrådsmedlemmene setter seg inn i det bestående regelverket. Evt endringer, fratrekk og tillegg sammenfattes på telefonmøte etter avlsrådet har innlevert årbokmateriale

4. Testing av gemytt/adferd hos hund

Felles avlsråd har forespurt om det er ønskelig for raseklubbene å være med i et mulig arbeid med mentaltesting av hunder. Det er ennå ikke bestemt om det skal igangsettes slikt arbeid.

Avlsrådet i pointerklubben stiller seg i utgangspunktet positive til dette.

Espen Lunne
Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer