Samarbeid Royal Canin og Norsk Pointerklub

logo rc

Godt Nytt År!logo rc

Royal Canin er godt fornøyd med at vi har fått et samarbeid med Norsk pointerklubb. Klubben har lange tradisjoner og det er kjent at et flertall av pointereierne driver enten med jakt, eller hundesport. Samtidig vet vi at hundeklubber i Norge i stor grad blir drevet på dugnad. Uten dere ville vi ikke hatt jaktprøvetilbudene, eller andre tilsvarende arrangementer vi kunne glede oss over. Vi ønsker derfor å være med å støtte opp under det arbeidet pointerklubben bedriver.
Heldigvis bruker de fleste jegere mye tid på å forberede seg selv og hunden på jakta. De tidene er over hvor hunden stod i ei kort lenke det meste av året for bare å skulle prestere under jakta.
Allikevel er det viktig for oss å videreformidle den kunnskapen som vi innehar. Husk at hunden din er en toppatlet. Den yter optimalt kun om alle forhold, også fôringen, er optimal.
Det at pointerklubben tok opp opplæring og kunnskapsformidling som et viktig punkt i forbindelse med avtalen mener vi at bevitner om seriøsitet.
Vi ser frem til et godt og gjensidig samarbeid i årene som kommer!

Med vennlig hilsen

royal canin logol
 

Styret i Norsk Pointerklubb er svært fornøyd med denne samarbeidsavtalen,
Royal Canin viste tidlig i forhandlingene en profesjonalitet som pointerklubben ville ta del av.
Vi ser frem til og kunne dele kunnskap med en virksomhet som Royal Canin.

Med vennlig hilsen
Norsk Pointerklub
Styret

Total
0
Shares

Siste kommentarer