Referat fra møte med distriktsrepresentantene 16.10.12

Referat fra møte med distriktsrepresentantene

Tirsdag 16.10.2012 kl. 18.30 – 20.00
Tilstede:    Unni Bakke, Ketil Boye Hansen, May-Iren Vikholt, Inger-Lill Løkås Pedersen,
Terje Norheim, Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes.                                                           
Forfall:        Harald Rogne, Ketil Olsen, Per Ola Brekke, Per Dahle, Ingrid-Margrethe Bjåen.      

Sak 07/12   Gjennomgang av referat fra møte 05.06.2012
Uten anmerkninger

Sak 08/12    Info fra styre
Kort informasjon om styrets arbeid frem til nå, hvilke oppgaver som ligger foran oss,
styret jobber målrettet. Styret er veldig tilfreds med den jobben som
distriktsrepresentantene gjør i distriktene, medlemstallet er stabilt.        

Sak 09/12    Norsk Pointerklubs hovedprøve / Norsk Derby 2012
Klubbens hovedprøve / Norsk Derby 2012 ble en suksess, tilbakemeldingene fra
deltakere, dommere og Derby komite har vært bare positive noe vi er svært glade for.
Vi vil berømme prøvekomiteen for dette arrangementet.
Uten våre samarbeidspartnere, Lundhags, MX sport og Købers ville et slikt
arrangement ikke latt seg gjennomføre, vi oppfordrer våre medlemmer til og støtte opp om våre samarbeidspartnere.
Styret sto ansvarlig for Pointertreffet torsdagskvelden på fantestua,
denne sosiale happeningen skal vi ta vare på.
Resultatmessig er vi meget fornøyd, Eidemlia`s Dallas, e/f Henry Espeseth 2 pl. ND
Black Luckys Ingo, e/f Knut Gunnar Sørli 2 VK finale, res.cacit.
Vi gratulerer! Vi gratulerer samtidig alle andre som fikk flotte premier denne helga!

Sak 10/12    Unghundløp 2013
Det ble gitt en kort informasjon om unghundløpet, tankene og ideene rundt det.
Ble positivt mottatt av alle.
Skal besluttes av styre i styremøte 16.10.2012

Sak 11/12    Sponsoravtaler
Styret har engasjert Terje Bjugan som ansvarlig for sponsoravtaler.
NPK har inngått avtale med Royal Canin gjeldene fra 01.01.2013 til 31.12.2015.
Det vil komme nærmere informasjon om denne avtalen på vår hjemmeside.
For øvrig så jobber vi tett med andre avtaler som vi vil komme tilbake til senere.

Sak 12/12    Pointertreff 2012
Hver og en fortalte om årets pointertreff.
Trøndelag inviterer til julebord, her er det bare og melde seg på for alle og en hver.

Sak 13/12    Søknad om utstillinger 2014
Huske på fristen, meld inn til sekretæren.

Sak 14/12    Kalender / tegninger  2013
Terje Nordheim henter inn pris på ca. 1100 stk.
Vi må annonsere på hjemmesiden at vi ønsker bilder til kalenderen.
Tegningene fra pointertreffene må legges ut, kan noen brukes i kalenderen? Haster !!!

Sak 15/12    Representantskapsmøte Norsk Pointerklub 2013
Rica Hell Hotel Stjørdal, 04.05 – 05.05.2013

Sak 16/12    Eventuelt
Materialforvalter Per Edvartsen har takket for seg, ny Håvard Rudi tlf. 900 64 231
Årbok, Eva-Bente Lindseth
Layout hjemmesiden?
    
    
ref. Geir Roger

Total
0
Shares