Referat avlsrådsmøte 08.10.12

Telefonmøte i avlsrådet 08.10.12

Tilstede:
Ole Ivar Frømyr
Lars Lysberg
Thomas Engh
Terje Steinsund
Espen Lunne

Frafall: Marianne Steenland

Møteleder: Espen
Referent: Ole Ivar

Sak 1
a)Forslag til hannhund til Sangernutens, Bun Fuddy
Tomas kontakter oppdretter
b)Forslag til hannhund til Steinbitens Lycke
Terje kontakter oppdretter

Forespørsler om hannhund gjenspeiler problemene avelsrådet har i
anbefaling/godkjenning av parings hanund da det ikke foreligger
utarbeida regler til dette bruk.Forslag blir altfor subjektivt og
lite begrunna.
Et av avlsrådets hovedoppgave blir å utarbeide forslag for styre til
et avls dokument
“Ras” bør være et godt hjelpemiddel i så henseende.

Sak 2
Høring unghundløp
Utgår til nye retningslinjer for diskusjon foreligger

Sak 3
Forslag fra BHK overfor sunhetsutvalget for følgende endring i NKKs
etiske grunreglerfor avl og oppdrett:
Raseklubbene tilsluttet FKF har stor avls kompetanse og oversikt over
sin rase.Dispensasjonsmyndighet beskrevet i grunnregler for avl og
oppdrett legges til raseklubbene.
Delegasjons mulighet kan delegeres til de FORBUND som ønsker det og
som etter hovedstyre i NKKs vurdering har kompetanse til dette.Den
videre saksgang i det enkelte forbund framkommer av forbundets lover.
Avlsrådet i NPK støtter forslaget viss delegering til forbundet/FKF
vil gi NPK større mulighet til egne avgjørelser i rasespørsmål.

Sak 4
RAS
Det blir et stort arbeide å utvikle rasespesifikke avlskriterier og
avlsrådet vil starte denne prosessen på arbeidsmøte på Gardemoen
291012

Referent
Ole Ivar

Total
0
Shares

Siste kommentarer