UTTAK NM LAG 2012

UTTAK NM LAG 2012

Avlsrådet har tatt ut årets NM lag. I år som tidligere år skaper dette diskusjoner blant klubbens medlemmer. I den sammenheng begrunnes årets laguttak slik:

1.   AVLSRÅDETS OPPGAVER (gjeldene statutter)

Avlsrådet skal på vegne av NPK ta ut lag til de forskjellige NM lag konkurransene. Avlsrådet skal følge de til enhver tid gjeldene statutter for uttak.

Der det ikke foreligger godkjente statutter ligger det på avlsrådet å ta ut hunder etter en skjønnsmessig vurdering. De uttatte deltakere skal kontaktes så tidlig som mulig før mesterskapet. Det skal tas ut tre hunder samt en reserve for hvert NM. Det har vært praksis å ta ut reserve blant de hunder som allikevel skal stille til start på samme prøve. Lagleder er et tilstedeværende styremedlem, avlsrådsmedlem eller en av pointerklubbens medlemmer.

NM LAG HØYFJEL:De hunder som bemerker seg med å vinne eller hevde seg i vinnerklasse på de to første prøvehelgene om høsten (i toppen av pointercupen), skal representere pointeren på NM-lag. Dette såfremt de har startet og premiert seg i vinnerklasse på Kongsvoll i år eller i løpet av de to foregående høstsesonger. Man har sikret seg at hunder som stiller til start, er i konkurranseform, samtidig som de takler kongsvoldterrengene.

Avlsrådet skal også bruke skjønn, eksempelvis kan det tenkes at man må legge pointercupen forutgående høst til grunn i fall det blir snaut med kandidater etter to prøvehelger inneværende høst. Likeledes kan det dukke opp særdeles gode hunder som ikke har den erfaringen som er ønskelig fra NM terrengene. De to siste punktene er lite trolig skjer, men man må nødvendigvis ta høyde for den muligheten.

”I toppen av pointercupen” definerer avlsrådet å være plassering 1- 6, noe som tilsvarer 8 hunder ( 3 på første, en på fjerde, en på femte og 3 på sjetteplass. Av disse hundene er det to med premiering på Kongsvoll de 3 år. Disse to er følgelig tatt ut på laget. To andre ( av de 8) har meldt at de ikke er aktuell for laget.

Følgelig bruker avlsrådet skjønn og mener at Barentsviddas Dolly og Vindfjellets G-Oda har vist at de er ”særdeles gode hunder”. Følgelig er disse tatt med på laget.Avlsrådet har flere rapporter og kjenner bedre til Dolly sine kvaliteter og G-Oda, derfor blir G-Oda reserve.

Avlsrådet

 

 

 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer