Referat Styremøte 21.08.12

Referat fra styremøte tirsdag 21 august 2012. (Kan også lastes ned her som pdf)

Sted:         Telefonmøte

Dato:         21.08.2012

Tid:             kl. 19.00

Tilstede: Hele styret og sekretær

Referent: Terje Natland

Saker til behandling:

Sak 47/12:   Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 20.06.12. Godkjent.

Sak 48/12:  
Innkommet post / mail til styret.

Regnskap NPK 1.halvår ble gjennomgått –se mail fra Unni 1/8

Nordisk Pointermatch – kostnader og statutter diskuteres på styremøte 21/9- Kongsvoll

 Linker NPK side – Bjørn ser på dette. Må yte til klubben.

 Medlemssituasjon – p.t 871 betalende medlemmer. Infopakke til valpekjøpere via oppdretter diskuteres

 Ingrid Bjåen ny DR i Agder /Telemark

 Kjetil Olsen ny DR Vestlandet Sør                                                                                                                                    

Sak 49/12:   Hovedprøven vår på Kongsvold / Hjerkinn. Mye ledig en uke før fristen.

Sak 50/12: Lotteri 2012. Alle blokker sendt ut.
Ann-Reidun og Ola sjekker adresseliste og purrervia DR ene Lotteripenger –
Ola vil ha oversikt hvem som har betalt

Sak 51/12:   Ref. fra Avlsrådet v/Espen. Unghundløp gir grunnet lite påmeldte hunder liten avlsmessig verdi.
Fysisk møte i AR blir på Gardermoen, dato blir sett senere i høst.
NM – lag må taes ut og offentliggjøres.
Markeringsdekken og varmedekken fra Troll blir delt ut til deltakende ekvipasjer.

Sak 52/12: Eventuelt .

Mailadr til Kjetil Olsen til Bjørg, Terje finner.                                                               
Eksteriørdommere må betale utdanning selv.
Materialforvalter ønsker avløsing og vi må finne ny.
Årbokredaktør ønsker avløsing og vi må finne ny.

 

Legg til en kommentar