Referat Styremøte 21.08.12

Referat fra styremøte tirsdag 21 august 2012. (Kan også lastes ned her som pdf)

Sted:         Telefonmøte

Dato:         21.08.2012

Tid:             kl. 19.00

Tilstede: Hele styret og sekretær

Referent: Terje Natland

Saker til behandling:

Sak 47/12:   Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 20.06.12. Godkjent.

Sak 48/12:  
Innkommet post / mail til styret.

Regnskap NPK 1.halvår ble gjennomgått –se mail fra Unni 1/8

Nordisk Pointermatch – kostnader og statutter diskuteres på styremøte 21/9- Kongsvoll

 Linker NPK side – Bjørn ser på dette. Må yte til klubben.

 Medlemssituasjon – p.t 871 betalende medlemmer. Infopakke til valpekjøpere via oppdretter diskuteres

 Ingrid Bjåen ny DR i Agder /Telemark

 Kjetil Olsen ny DR Vestlandet Sør                                                                                                                                    

Sak 49/12:   Hovedprøven vår på Kongsvold / Hjerkinn. Mye ledig en uke før fristen.

Sak 50/12: Lotteri 2012. Alle blokker sendt ut.
Ann-Reidun og Ola sjekker adresseliste og purrervia DR ene Lotteripenger –
Ola vil ha oversikt hvem som har betalt

Sak 51/12:   Ref. fra Avlsrådet v/Espen. Unghundløp gir grunnet lite påmeldte hunder liten avlsmessig verdi.
Fysisk møte i AR blir på Gardermoen, dato blir sett senere i høst.
NM – lag må taes ut og offentliggjøres.
Markeringsdekken og varmedekken fra Troll blir delt ut til deltakende ekvipasjer.

Sak 52/12: Eventuelt .

Mailadr til Kjetil Olsen til Bjørg, Terje finner.                                                               
Eksteriørdommere må betale utdanning selv.
Materialforvalter ønsker avløsing og vi må finne ny.
Årbokredaktør ønsker avløsing og vi må finne ny.

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer