Referat Styremøte 20.06.12

 Referat styremøte 20.06.12 (Kan også lastes ned her som pdf)

Sted: Telefonmøte

Tid: 1900 – 2030

Tilstede: Bjørn, Geir Roger, Ola, Ole Arnstein, Espen, Terje (siste del)
Forfall: Ann-Reidun

Saker:

39/12   Innkalling godkjent. Gjennomgang av forrige referat

40/12   Innkommet post/mail til styret
-Mail fra NKK: Sett på benkeforslag i forbindelse med nytt lovverk NKK
Tatt til orientering
-Mail fra Ørjan Hesjedal: Forslag på pointermaleri som premier.
Godt forslag. Tatt til orientering
-Mail fra Fuglehunden AS: Opplagsutvikling på bladet fuglehunden
Mail videresendes til Bjørg
-Mail fra Ingrid Bjåen. Anbefaler Sven Tore Kittelsen til eksteriørdommerutdannelse:
Avlsrådet melder forslaget inn til NKK

41/12   Kort referat fra møter RU, FH og FKF
Geir Roger informerer. Referat sendt ut

42/12   Info fra avlsrådet
Jobber med å finne lokale for fysisk møte til avlsrådet.

43/12   Lokalitet for neste års DR konferanse
Rica Hell skal brukes i 2013. Bjørn sørger for det praktiske

44/12   Møte med tidligere prøvekomite
Avholdes tirsdag 26.06.12 kl 1900 som telefonmøte. Espen sørger for innkalling og er møteleder

45/12   Eventuellt
Mail fra Ungarsk Vizla i Norge om vi kan legge link til deres hjemmeside p
pointer.no.
Link legges på vår hjemmeside.

 Lotteri
Ola får status på premiebeholdning
Det skal lages 75 stk loddbøker a 25 lodd. Kr. 20,- pr lodd.

Elitehunddiplomer
Organiseres av avlsrådet.

46/12   Prøvekomiteen 2012
Olav Schrøder informerer om status.
Organiseringen er i rute.

 

Referent
Espen Lunne

Total
0
Shares

Siste kommentarer