Statutter for Uttak NM-Lag

STATUTTER FOR UTTAK NM-LAG

Vedtatt av NPK ordinært representantskapsmøte 2013.
Revidert og vedtatt på NPK ordinært representantskapsmøte 2019.

INNHOLD:

 1. AVLSRÅDETS OPPGAVER
 2. NM LAG HØYFJELL (HØST)
 3. NM LAG LAVLAND
 4. NM LAG VINTER
 5. DELTAKELSE VM
 6. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
 1. AVLSRÅDETS OPPGAVER
  Avlsrådetskal på vegne av NPK ta ut lag til de forskjellige NM lag konkurransene. Avlsrådet skal følge de til enhver tid gjeldene statutter for uttak. Der det ikke foreligger godkjente statutter ligger det på avlsrådet å ta ut hunder etter en skjønnsmessig vurdering.
  De uttatte deltakere skal kontaktes så tidlig som mulig før mesterskapet.
  Det skal tas ut tre hunder samt inntil to reserver (minimum 1 reserve) for hvert NM. De fire hundene tas ut etter gjeldene statutter. Den andre reservehunden kan være en hund som en av de fire deltakerne har i sitt eie eller kan føre under lag. Denne hunden (2. reserve) må være kvalifisert
  for å delta i ordinær VK.
  Eiere av utvalgte hunder skal være medlem av NPK og hunden skal være registrert i NKK.
  Lagleder er et tilstedeværende styremedlem, avlsrådsmedlem eller en av pointerklubbens
  medlemmer og som ikke fører hund under NM lag.
 2. NM LAG HØYFJELL
  Laget til NM Høyfjell tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell

  • Høst året før ganget med to
  • Vinter samme år ganget med en
  • Høst samme år ganget med tre
  • VK premie samme høst
  • Tidligere premiert i VK på Kongsvold.
 3. NM LAG LAVLAND
  Laget til NM Lavland tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen lavland og høyfjell.  

  • Lavland året før ganget med to
  • Vinter samme år ganget med en
  • Høst samme år ganget med en
  • Lavland samme år ganget med tre
  • Premiert lavland
  • Startet i VK på lavland inneværede år
 1. NM LAG VINTERLaget til NM vinter tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell
  • Vinter året før ganget med to
  • Høst året før ganget med en
  • Vinter samme år ganget med tre
  • VK premie samme vinter
 2. DELTAKELSE VM

Medlemmer kan søke NPK’s avlsråd om deltakelse i uttaket til VM. Hvor så AR melder på
kandidatene til uttaket satt opp av FKF’s VM komite. Eier skal være medlem av NPK og hunden skal
være registrert i NKK.

 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

De deltakere som er tatt ut for å representere Norsk Pointerklub i de forskjellige NM lag konkurransene støttes økonomisk av pointerklubben med inntil kr 1000,- pr deltaker. I tillegg dekkes jegermiddag for NM-lag. For VM støttes det økonomisk fra pointerklubben med inntil kr 1500,-

Det er deltakers ansvar å sende oppgjørsskjema for utlegg til kasseres for å få utbetalt støtten.

Total
0
Shares

Siste kommentarer