Referat møtet 26.06.12, styret og prøvekomite Kongsvold 2011

Møte 26.06.12
Styret og prøvekomite Kongsvold 2011 (Kan også lastes ned her som pdf dokument)

Tid: 1900-1930
Sted: Telefonmøte

Tilstede:                                 Frafall:
Rita                                           Ann-Reidun
Leif Wiggo
Wiggo
Frode
Bjørn
Geir Roger
Ole Arnstein
Terje
Ola
Espen

Utgangspunktet var årsmøtet 2012 sitt vedtak om å avholde møte for å skape ro rundt uenighetene som oppsto etter avviklingen NPKs prøve på Kongsvold 2011.

Møtet ble avholdt i gemyttlig og saklig tone. Partene fikk lagt frem sine syn på saken uten at det ble gått i detaljer.

Styret på sin side beklaget at denne saken fikk et så uønsket utfall og at det under årsmøtet ble nevnt navn på en person i forbindelse med behandling av samme sak.

I enighet mellom prøvekomiteen 2011 og styret ble det konkludert at alle til stede hadde gjort, og kom til å gjøre mye godt arbeid for NPK og pointeren. Denne saken er herved avsluttet og vi ser fremover til det beste for pointeren.

Espen Lunne
Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer