Tanker om HD og veien videre

Det dukker jevnlig opp ulike utspill om HD. Jeg har lyst til å oppsummere avlsrådets holdning til HD og avl gjennom de senere årene. Pointerklubben har gjennom avlsrådet, prioriert arbeide med å samle inn dokumentasjon som grunnlag for avl. Dette er godt fundamentert i medlemmenes ønske, noe som har kommet fram på avlskonferanser og medlemsmøter over lengre tid. 

Krav til kjent HD-status hos de individer som brukes i avl, er i tråd med denne prioriteringen.  

Når det gjelder HD-status innen rasen vår, har vi mye dokumentasjon. Hvert år i årboka finner vi en tabell med oversikt over antall undersøkte hunder og resultater av disse undersøkelsene. Resultatene er sammenfallende med det som Anders Haugen beskriver hos engelsk setteren i Fuglehunden nr 2 / 2012, nemlig en synkende trend for forekomsten av middels og sterk grad. Svakheten med vårt tallmateriale er at materialet er noe mindre enn hos engelsk setteren, spesielt de siste årene har andelen undersøkte hunder sunket.

Det er utviklet indekser for HD, noe som skal være et tilleggsverktøy for oppdrettere. Disse indeksene er under konstant evaluering og utvikling, senest i vinter gjennom et initiativ fra felles avlsråd (ikke ferdig enda). Sikkerheten til indeksene øker jo høyere andel av populasjonen som er undersøkt.

HD-undersøkelser i seg selv gjør ikke at vi får mer eller mindre forekomst av HD innen vår rase. Det er først når vi bruker resultatene og indeksene at vi kan forvente fremgang. Det foretas hvert år parringer med hunder som ikke er fri for HD, eller hvor samlet HD-indeks ligger under 200. Da kan man ikke forvente framgang på området HD.

Det legges nå mer vekt på at utviklingen av HD er miljøbetinget. Og det er rett. Som så mange andre av de egenskapene vi avler på. Hvis vi tilrettelegger treningen av valpen / unghunden, kan det hende at den ikke utvikler HD eller får symptomer på dette. Men jeg ønsker meg i utgangspunktet en hund hvor jeg ikke trenger å basere treningen på eventuell utvikling av HD. Altså en hund som ikke har anlegg for å få HD. Til sammenligning kan vi se på henging. Det er en uønsket egenskap. Noen førere er flinke til å trene og føre hundene slik at det ikke kommer så tydelig fram. Jeg ønsker en valp hvor jeg ikke trenger å trene på en spesiell måte for å unngå at hunden utvikler henging. 

HD er en liten brikke i puslespillet avl på pointer. Vi har mange andre og større brikker å bruke tid på. Her er noen eksempler:

·         Vi har en database som per i dag er vanskelig å oppdatere og på enkelte punkter ikke mulig å oppdatere, og som inneholder direkte feil.

·         Vi har ingen rutiner for innsamling og systematisering av helse og adferdsdata.

·         Vi har ingen rutiner for innsamling og systematisering av data fra utstillinger.

·         Vi har ingen rutiner for evaluering av avlsresultater hos hannhundene, og ingen rutiner for å begrense matadoravl.

Og vi trenger å rekruttere valpekjøpere og prøvedeltagere i alle disipliner.

Med andre ord så er det gjort og gjøres mye mht evlauering av HD. Vi har andre oppgaver som er viktige. Jeg håper vi kan enes om en kurs som innebærer fortsatt oppfølgingen av arbeidet med HD-undersøkelser og HD-indekser samtidig som det arbeides for å forbedre pointerklubbens database, rutiner for systematisering av viktig avlsdata og rekruttering.

Total
0
Shares

Siste kommentarer